• Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Bùi Huy Tùng

    Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Bùi Huy Tùng

    Pháp luật đại cương trình một số vấn đề pháp luật đại cương dành cho sinh viên với các nội dung: những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, Hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

     66 p cuc 20/09/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số