• Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về pháp luật, quy phạm pháp luật, kiểu pháp luật và hình thức pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p cuc 20/09/2019 19 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 3 Quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết được trình bày trong bài giảng này.

   24 p cuc 20/09/2019 16 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung về môn học (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung về môn học (Lương Thanh Bình)

  Nhà nước và pháp luật đại cương là một khoa học – là hệ thống các kiến thức đại cương về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận lịch sử của chúng, cũng như những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

   27 p cuc 20/09/2019 19 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguồn gốc pháp luật; bản chất của pháp luật; thuộc tính của pháp luật; chức năng, vai trò của pháp luật; mối quan hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác; kiểu pháp luật, hình...

   31 p cuc 20/09/2019 18 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 5 Thực hiện vi phạm trách nhiệm pháp lý thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

   19 p cuc 20/09/2019 20 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Nhập môn pháp luật đại cương

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Nhập môn pháp luật đại cương

  Bài giảng Pháp luật đại cương Nhập môn pháp luật đại cương trình bày các kiến thức về khoa học pháp luật đại cương, môn học pháp luật đại cương, các khái niệm, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   6 p cuc 20/09/2019 16 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về pháp luật trình bày với người học về khái niệm, bản chất, chức năng và các thuộc tinh của pháp luật; hình thức, các kiểu pháp luật; quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

   63 p cuc 20/09/2019 24 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Hệ thống pháp luật Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Hệ thống pháp luật Việt Nam

  Cùng tham khảo Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Hệ thống pháp luật Việt Nam để nắm rõ hơn các nội dung về luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự và luật hôn nhân gia đình. Chúc bạn học tốt.

   33 p cuc 20/09/2019 20 0

 • Bài giảng Microsoft Access 2003 - Đinh Hoài Nam

  Bài giảng Microsoft Access 2003 - Đinh Hoài Nam

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng "Microsoft Access 2003" giới thiệu đến các bạn những nội dung về Microsoft Access 2003, bảng, truy vấn dữ liệu, form mẫu biểu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   133 p cuc 18/11/2015 158 2

 • Bài giảng Sử dụng PowerPoint cho mục đích thuyết trình - Ngô Quỳnh Thu

  Bài giảng Sử dụng PowerPoint cho mục đích thuyết trình - Ngô Quỳnh Thu

  Bài giảng "Sử dụng PowerPoint cho mục đích thuyết trình" do giảng viên Ngô Quỳnh Thu biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong thuyết trình, làm quen với PowerPoint, tạo báo cáo sử dụng PowerPoint, và một số bài tập thực hành với PowerPoint. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   113 p cuc 18/11/2015 150 1

 • Bài giảng Hướng dẫn Tin học căn bản

  Bài giảng Hướng dẫn Tin học căn bản

  Bài giảng Hướng dẫn Tin học căn bản bao gồm những nội dung về giao diện Word 2007; cách tạo mới một tài liệu; cách mở một văn bản đã có sẵn; định dạng trước cho văn bản; một số thiết lập cơ bản;... với Word 2007. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   36 p cuc 26/10/2015 183 3

 • Tin học đại cương: Soan thảo văn bản với MS Word

  Tin học đại cương: Soan thảo văn bản với MS Word

  Mã TCVN (Tiêu chuẩn Việt nam): bộ mã 1 byte. Ít mẫu chữ, bất tiện khi sử dụng. Mã VNI for Windows: mã 2 byte. Mẫu chữ đa dạng, không thích hợp khi trao đổi trên mạng. Mã Unicode: mã 2 byte theo tiêu chuẩn quốc tế. Ít mẫu chữ nhưng thuận tiện trong sử dụng.

   17 p cuc 14/08/2013 173 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số