• Bài thực hành thảo luận môn: Pháp luật đại cương

  Bài thực hành thảo luận môn: Pháp luật đại cương

  Bài thực hành thảo luận môn "Pháp luật đại cương" cung cấp cho con bạn những câu hỏi bài tập về pháp luật đại cương như: Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tham nhũng, tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   18 p cuc 20/09/2019 134 1

 • Tin học đại cương: Soan thảo văn bản với MS Word

  Tin học đại cương: Soan thảo văn bản với MS Word

  Mã TCVN (Tiêu chuẩn Việt nam): bộ mã 1 byte. Ít mẫu chữ, bất tiện khi sử dụng. Mã VNI for Windows: mã 2 byte. Mẫu chữ đa dạng, không thích hợp khi trao đổi trên mạng. Mã Unicode: mã 2 byte theo tiêu chuẩn quốc tế. Ít mẫu chữ nhưng thuận tiện trong sử dụng.

   17 p cuc 14/08/2013 273 4

 • Tin học đại cương: Các hệ đếm

  Tin học đại cương: Các hệ đếm

  Máy tính điện tử và hệ đếm thập phân.Máy tính điện tử là thiết bị số (digital device), họat động dựa trên hệ đếm nhị phân (binary). Hệ đếm thập phân quen thuộc với con người nhưng không phù hợp với máy tính

   28 p cuc 14/08/2013 326 2

 • Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Công thức (formular) trong Excel bắt đầu bởi dấu bằng (=) và có thể chứa các thành phần sau: Địa chỉ ô/vùng. Các phép tóan số học và luận lý. Các giá trị số hoặc ký tự. Các hàm của Excel (function).

   25 p cuc 14/08/2013 484 9

 • Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Nhập dữ liệu cho Excel.Dùng bàn phím để nhập dữ liệu cho từng cell (số, ký tự) Đối với dữ liệu dạng ngày, giờ: nhập theo định dạng trong Regional and Language options. Ngày được lưu trữ dạng số nguyên, bắt đầu từ ngày 1/1/1900. Giờ được lưu trữ dạng số thập phân, theo tỉ lệ 24 giờ trong ngày

   21 p cuc 14/08/2013 227 3

 • Tin học đại cương: Mạng máy tính

  Tin học đại cương: Mạng máy tính

  Mạng cục bộ (Local Area Network): Thuộc quyền quản lý riêng của một tổ chức. Phạm vi hẹp (một toà nhà, khu công sở với bán kính vài trăm mét). Tốc độ truyền dữ liệu cao (từ 100 Mbit/s đến 10.000 Mbit/s). Chủ yếu cung cấp các dịch vụ dùng chung (phần cứng, phần mềm, dữ liệu, kết nối Internet)

   42 p cuc 14/08/2013 259 3

 • Tin học đại cương: Phần mềm máy tính

  Tin học đại cương: Phần mềm máy tính

  Các thành phần của một HĐH điển hình.Kernel: phần nhân, thực hiện chức năng cơ bản của HĐH. Shell: Giao tiếp giữa hệ thống và người dùng, gồm hai loại: giao diện đồ họa (GUI) và giao diện dòng lệnh (CLI) Utilities: Các tiện ích cho người sử dụng, kèm theo HĐH hoặc được phát triển thêm. Applications: Chương trình ứng dụng.

   32 p cuc 14/08/2013 284 3

 • Tin học đại cương: Tổ chức hệ thống máy tính

  Tin học đại cương: Tổ chức hệ thống máy tính

  Bộ xử lý trung tâm.Control Unit (đơn vị điều khiển): điều khiển họat động của CPU. -Arithmetic-Logic Unit (đơn vị xử lý số học và luận lý): thực hiện các phép tóan số học và luận lý. -Registers (tập thanh ghi): chứ dữ liệu tạm cho các thao tác xử lý của CPU

   34 p cuc 14/08/2013 304 2

 • Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu

  Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu (Database): nơi chứa dữ liệu dạng thô chưa được xử lý. Có nhiều cách trình bày dữ liệu khác nhau Cần phải xử lý trước khi đưa cho người sử dụng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System): phần mềm chứa cơ sở dữ liệu, đồng thời cung cấp các phương tiện cho phép truy xuất dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau.

   21 p cuc 14/08/2013 345 2

 • Bài giảng: Tin học đại cương

  Bài giảng: Tin học đại cương

  Tài liệu “Giáo trình tin học đại cương” được biên soạn dùng để giảng dạy cho sinh viên thuộc các ngành không di sâu vào tin học. Nội dung giáo trình bao gồm ly thuyết và thực hành. Phần lý thuyết được biên soạn để sinh viên có thể tự học theo hướng dẫn của giáo viên. Phần thực hành xen kẽ với phần lý thuyết

   269 p cuc 14/08/2013 370 5

 • Tin học đại cương: Tổng quan

  Tin học đại cương: Tổng quan

  Thông tin (Information): sự mô tả các sựvật, hiện tượng. Đơn vị đo thông tin: chữ, trang, giờ, bit, … Dữ liệu (Data): dạng biểu diễn của thông tin phục vụ cho việc luân chuyển, lưu trữ và xử lý.Tin học (Informatics): ngành khoa học nghiên cứu về vấn đề xử lý thông tin dùng công cụ máy tính.

   27 p cuc 14/08/2013 311 2

 • Công nghệ Internet TCP/IP, địa chỉ IP

  Công nghệ Internet TCP/IP, địa chỉ IP

  Nhiệm vụ của giao thức: Cắt thông tin thành những gói dữ liệu để có thể dễ dàng đi qua bộ phận truyền tải trung gian. Tương tác với phần cứng của Adapter. Xác định được địa chỉ nguồn và đích: Máy tính gửi thông tin đi phải xác định được nơi gửi đến. Máy tính đích phải nhận được đâu là thông tin gửi cho mình.

   123 p cuc 19/06/2013 272 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số