• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 trình bày về "Cơ bản về công nghệ thông tin và máy tính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản; Các giai đoạn phát triễn của máy tính; Thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính; Cấu trúc cơ bản của máy tính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cuc 24/06/2020 52 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Quang Tuyến

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Sử dụng hệ điều hành windows XP". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản về hệ điều hành windows; thao tác với cửa sổ; làm việc với màn hình nền desktop; quản lý tệp tin và thư mục với my computer;...Mời các cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   83 p cuc 24/06/2020 46 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Quang Tuyến

  Cùng nắm kiến thức Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm mạng máy tính; Định nghĩa mạng LAN, WAN; Mô hình khách hàng/người phục vụ; Sử dụng trình duyệt Web Internet Explorer (IE); Những khái niệm cơ bản trên Internet; Phân biệt web tĩnh, web động;...

   20 p cuc 24/06/2020 45 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo và lưu trữ một tài liệu mới, các thao tác soạn thảo văn bản, các thao tác định dạng văn bản, sử dụng các công cụ hiệu chỉnh văn bản, bảng biểu và hình ảnh,...

   80 p cuc 24/06/2020 44 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Nguyễn Quang Tuyến

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Bảng tính điện tử microsoft excel". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: khởi động và giới thiệu các thành phần giao diện, các thao tác cơ bản trên bảng tính excel, định dạng bảng tính, công thức và hàm,...

   59 p cuc 24/06/2020 49 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh

  Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh

  Bài giảng Tin học đại cương do Tào Ngọc Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng được trình bày như sau: Cơ bản về công nghệ thông tin và máy tính, sử dụng hệ điều hành windows 2000, công nghệ internet, trình soạn thảo văn bản microsoft word, bảng tính điện tử microsoft excel.

   68 p cuc 24/06/2020 52 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học, chu trình Carnot và định lý Carnot,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cuc 28/04/2020 68 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Trạng thái cân bằng và quá trình cân bằng, khái niệm về năng lượng, công và nhiệt lượng, nguyên lý thứ nhất nhiệt động học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cuc 28/04/2020 73 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 3: Phương trình Schrodinger" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Schrodinger, hạt trong hố thế một chiều, rào thế - Hiệu ứng đường ngầm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cuc 28/04/2020 70 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 2: Lưỡng tính sóng - Hạt của vật chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Giả thiết De Broglie về sóng vật chất, ý nghĩa xác suất của sóng vật chất, hàm sóng và nguyên lý chồng chất trạng thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cuc 28/04/2020 71 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 1: Tính chất hạt của sánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt của vật đen, các định luật phát xạ của VĐTĐ, thuyết lượng tử Planck và thuyết photon Einstein, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p cuc 28/04/2020 75 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - Nhiễu xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cuc 28/04/2020 69 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số