• Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introduction to Structural Design; Chapter 2 Loads and material ; Chapter 3 Analysis and design approximations; Chapter 4 Limit State Theory for R.C. Members; Chapter 5 Structural behavior of R.C. elements and detailing of reinforcement; Chapter 6 Design of Members; Chapter 7 Project I: Design of Single Storey Public bulding.

   228 p cuc 23/09/2022 24 0

 • Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2 presents the following content: Chapter 8 Project II: Design of Multi Storey Commercial bulding; Chapter 9 Project III: Design of Multi Storeyed Residential Building; Chapter 10 Design of Portal Frame; Chapter 11 Design of Porch; Chapter 12 Combined footing; Chapter 13 Earthquake analysis and design.

   360 p cuc 23/09/2022 10 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các loại bản vẽ xây dựng; quy ước ghi dung sai kích thước, sai lệch vị trí, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật khác trên bản vẽ; cách đọc và lập bản vẽ chi tiết; nội dung bản vẽ lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm các phép chiếu; hình chiếu của 1 điểm trên 3 mặt phẳng hình chiếu; hình chiếu vuông góc của một đoạn thẳng trên 3 mặt phẳng hình chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chia đều đoạn thẳng; chia đường tròn thành 3 và 6 phần bằng nhau; chia đường tròn thành 5, 7, 9, 11 phần bằng nhau; vẽ tiếp xúc đường thẳng và đường tròn; vẽ nối tiếp đường thẳng và cung tròn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p cuc 23/09/2022 11 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tiêu chuẩn; khổ giấy; khung vẽ, khung tên; tỷ lệ; các nét vẽ; chữ viết trên bản vẽ; các quy định ghi kích thước trên bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm hình chiếu trục đo; hình chiếu trục đo xiên góc cân; hình chiếu trục đo vuông góc đều; cách dựng hình chiếu trục đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể)

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể)

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các loại hình chiếu; cách vẽ hình chiếu của vật thể; ghi kích thước trên bản vẽ; cách đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p cuc 23/09/2022 12 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại hình cắt; quy định về hình cắt; cách vẽ và cách đọc hình cắt; định nghĩa và phân loại mặt cắt; định nghĩa và ứng dụng của hình trích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cuc 23/09/2022 9 0

 • Ebook 36 kiến trúc Hà Nội: Phần 1

  Ebook 36 kiến trúc Hà Nội: Phần 1

  Tài liệu "36 kiến trúc Hà Nội" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: "Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cột cờ Hà Nội; Nhà hát lớn Hà Nội; Thành Cổ Loa; Chùa Một Cột; Tháp rùa; Phủ Chủ tịch; Nhà thờ Lớn Hà Nội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   61 p cuc 22/08/2022 32 0

 • Ebook 36 kiến trúc Hà Nội: Phần 2

  Ebook 36 kiến trúc Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "36 kiến trúc Hà Nội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo tàng lịch sử Việt Nam; Cầu Long Biên; Thành cổ Sơn Tây; Đền Ngọc Sơn; Bắc Bộ phủ; Nhà sàn Bác Hồ; Đền Phù Đổng; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Chợ Đồng Xuân; Cầu Thăng Long;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p cuc 22/08/2022 30 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu sách, tổng quan về Revit Architecture 2014, tạo cột và gán vật liệu tường, lắp đặt cửa cầu thang, thiết kế chi tiết trên giao diện Family, hoàn thiện các bước xây dựng cơ bản, tạo Family trang trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   252 p cuc 23/07/2022 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số