• Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương VI - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương VI - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương VI: Cấu tạo kiến trúc trình bày những vấn đề cơ bản về cấu tạo kiến trúc, các loại kiến trúc chịu lực, cấu tạo các bộ phận chính trong công trình. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

   49 p cuc 08/02/2015 262 3

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương I - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương I - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương I: Khái niệm về kiến trúc, trình bày định nghĩa về kiến trúc, các yêu cầu của kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến trúc, các đặc điểm của kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

   35 p cuc 08/02/2015 282 3

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương VIII - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương VIII - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương VIII: Nhà ở giới thiệu tổng quan khái niệm, phân loại và các vấn đề về nhà ở, nguyên lý thiết kế nhà ở, nhà cao tầng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

   74 p cuc 08/02/2015 334 4

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương II - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương II - ThS. Kts Dương Minh Phát

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương II: Các cơ sở thiết kế kiến trúc trình bày phân loại và phân cấp công trình kiến trúc, hồ sơ thiết kế kiến trúc, phương pháp luận về thiết kế công trình kiến trúc, công nghiệp hóa xây dựng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

   34 p cuc 08/02/2015 350 5

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 3 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 3 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương 3: Các cơ sở thiết kế, giới thiệu phân loại phân cấp công trình, mạng lưới module và hệ trục định vị, các thông số cơ bản của công trình, trình tự thiết kế, vấn đề công nghiệp hóa xây dựng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

   25 p cuc 08/02/2015 375 3

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 1 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 1 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc, giới thiệu khái niệm kiến trúc, các yếu tố cấu thành kiến trúc, các đặc điểm của kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

   35 p cuc 08/02/2015 264 2

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 4 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 4 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương 4: Không gian kiến trúc, giới thiệu về không gian công năng, không gian giao thông, quan hệ con người và không gian kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

   62 p cuc 08/02/2015 221 2

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 4: Không gian kiến trúc giới thiệu về không gian đơn thuần, không gian có chức năng riêng, không gian đặc thù, không gian có chức năng đặc biệt, không gian chức năng hỗn hợp. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kiến trúc.

   18 p cuc 11/12/2014 284 1

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 1

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 1

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 1: Khái niệm kiến trúc giới thiệu định nghĩa kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến trúc, các đặc điểm kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kiến trúc.

   18 p cuc 11/12/2014 247 3

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 2

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 2

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 2: Những vấn đề chung của kiến trúc, giới thiệu phân loại công trình kiến trúc, phân cấp công trình kiến trúc, mạng lưới module và hệ trục định vị, các thông số cơ bản của nhà, hồ sơ thiết kế và trình tự thiết kế. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   15 p cuc 11/12/2014 331 3

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở -Chương 4: Không gian kiến trúc (tt) giới thiệu quan hệ con người và không gian kiến trúc, không gian giao thông, minh họa giao thông bên trong và ngoài công trình. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kiến trúc.

   33 p cuc 11/12/2014 211 2

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 3

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 3

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 3: Phương pháp luận và tư duy trong nghiên cứu thiết kế kiến trúc, giới thiệu 4 bước trong thiết kế kiến trúc bao gồm phân tích khái niệm, phân tích về thích dụng, phân tích về môi trường, phân tích về kỹ thuật - kinh tế. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   9 p cuc 11/12/2014 239 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số