• Công nghệ trong kiến trúc xanh - Hướng đi tất yếu ở Việt Nam hiện nay

  Công nghệ trong kiến trúc xanh - Hướng đi tất yếu ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết này sẽ trình bày một cách nhìn cụ thể hơn về việc hiểu biết và vận dụng xu hướng Kiến trúc xanh, bằng những giải pháp kỹ thuật, công nghệ vào công trình kiến trúc hiện nay.

   7 p cuc 22/03/2022 43 0

 • Đào tạo kiến trúc sư và các chuẩn mực trong xu hướng toàn cầu hoá

  Đào tạo kiến trúc sư và các chuẩn mực trong xu hướng toàn cầu hoá

  Mục tiêu bài viết sẽ xem xét yếu tố chính làm thay đổi đô thị toàn cầu, Việt Nam và hướng chuyển dịch của hình thái kiến trúc tương lai; chuẩn mực cần thiết trong đào tạo để nâng cao chất lượng KTS. Sau cùng, một số hướng tiếp cận đổi mới đào tạo KTS được nêu ra làm cơ sở cho Sinh viên ra trường sớm hội nhập, thích nghi với sự phát...

   12 p cuc 22/03/2022 52 0

 • Đào tạo kiến trúc sư thích ứng tốt hơn với môi trường làm việc quốc tế

  Đào tạo kiến trúc sư thích ứng tốt hơn với môi trường làm việc quốc tế

  Đề tài nêu lên các kiến trúc sư được đào tạo tại đa số các nước khác ở châu Á lại gặp những trở ngại lớn, các kiến trúc sư Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hầu hết các kiến trúc sư Việt Nam là những người thông minh và nhiệt thành, luôn ấp ủ nhiều ý tưởng sáng tạo, nhưng luôn phải đối diện với những khó khăn cố hữu khi phải...

   10 p cuc 22/03/2022 46 0

 • Bảo tồn giá trị kiến trúc - mỹ thuật của Hội quán Quỳnh Phủ Quy Nhơn

  Bảo tồn giá trị kiến trúc - mỹ thuật của Hội quán Quỳnh Phủ Quy Nhơn

  Bài báo bao gồm các nội dung: giới thiệu về di tích hội quán Quỳnh Phủ của người Hoa gốc Hải Nam tại Quy Nhơn; báo cáo hiện trạng của hội quán; phân tích giá trị của các yếu tố kiến trúc – mỹ thuật tại hội quán; đề xuất các phương pháp bảo tồn di sản trong tương lai phát triển của thành phố Quy Nhơn.

   9 p cuc 22/03/2022 47 0

 • Đào tạo kiến trúc sư tại trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Đào tạo kiến trúc sư tại trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Nội dung của bài viết này là đào tạo kiến trúc sư trong bối cảnh hội nhập: Các thuận lợi và thách thức. Quan điểm hội nhập và một số định hướng trong công tác đào tạo kiến trúc sư tại trường Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cuc 22/03/2022 48 0

 • Đào tạo ngành kiến trúc cảnh quan trong bối cảnh toàn cầu hoá

  Đào tạo ngành kiến trúc cảnh quan trong bối cảnh toàn cầu hoá

  Bài viết này tập trung vào một số nội dung trong đào tạo ngành kiến trúc cảnh quan tại trường ĐH Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh sau: Toàn cầu hóa và tác động đối với môi trường sống đô thị dưới góc độ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; Chuyên môn hóa ngành kiến trúc cảnh quan một yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực đào tạo ngành kiến...

   10 p cuc 22/03/2022 54 0

 • Xây dựng danh mục công trình kiến trúc tiêu biểu tại thành phố Cần Thơ

  Xây dựng danh mục công trình kiến trúc tiêu biểu tại thành phố Cần Thơ

  Bài viết giới thiệu một vài luận điểm cơ sở xây dựng khung đánh giá xếp loại kiến trúc công trình ở nhiều khía cạnh, góc độ; từ đó, thực hiện đánh giá và xếp loại các công trình tiêu biểu ở Cần Thơ. Việc đánh giá này không nhằm vào mục tiêu ‘xếp hạng di sản’ mà phục vụ việc đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh...

   7 p cuc 22/03/2022 25 0

 • Nghiên cứu – vận dụng kiến trúc xanh trong thiết kế nhà phố

  Nghiên cứu – vận dụng kiến trúc xanh trong thiết kế nhà phố

  Nội dung của bài nghiên cứu đưa ra hướng giải pháp giảm bớt hiệu ứng nhà kính cũng như là áp dụng Kiến Trúc Xanh cho nhà phố. Nội dung bao gồm phần giới thiệu địa lý tự nhiên khí hậu của TP.HCM, tiếp theo đó là định hướng phát triển Nhà Ống ở TP.HCM. Tổng quát về Tiêu Chuẩn Kiến Trúc Xanh ở Việt Nam đi cùng với đó là các giải pháp áp...

   6 p cuc 22/03/2022 23 0

 • Thiết kế kiến trúc cảnh quan mỹ thuật nút giao Giảng Võ - Láng Hạ - Đê La Thành

  Thiết kế kiến trúc cảnh quan mỹ thuật nút giao Giảng Võ - Láng Hạ - Đê La Thành

  Ý tưởng của đề tài là nghiên cứu thực trạng cảnh quan tại thủ đô Hà Nội, từ đó đưa ra đánh giá về tầm quan trọng của việc thiết kế kiến trúc cảnh quan nút giao thông, điều tra, thu thập, đo đạc số liệu của nút giảng võ - láng hạ - đê la thành để xây dựng phương án thiết kế nút giao thông hoa thị hoàn chỉnh cho nút, kết hợp sử dụng...

   5 p cuc 22/03/2022 18 0

 • Phân tích kết cấu tháp nâng tàu trục đứng bằng phương pháp FSI

  Phân tích kết cấu tháp nâng tàu trục đứng bằng phương pháp FSI

  Bài viết sẽ phân tích mối quan hệ giữa độ sâu mực nước trong trục tháp và vị trí của cabin nâng tàu đến dao động riêng, chuyển vị và ứng suất của kết cấu tháp nâng tàu trục đứng trong các điều kiện vận hành khác nhau dưới tác dụng của động đất bằng phương pháp tương tác khối chất rắn và chất lỏng (FSI) từ đó cảnh báo các vị trí...

   8 p cuc 22/03/2022 40 0

 • Hình ảnh đô thị trong tạo dựng bản sắc kiến trúc đô thị

  Hình ảnh đô thị trong tạo dựng bản sắc kiến trúc đô thị

  Lý luận về hình ảnh đô thị như là một cách tiếp cận trong phân tích thẩm mỹ đô thị, tạo dựng bản sắc, nhận diện đô thị bằng phương pháp phân tích hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Phần cuối bài báo lấy khu trung tâm lịch sử Huế làm ví dụ nghiên cứu để minh họa vai trò của hình ảnh đô thị trong việc tạo dựng bản sắc kiến trúc đô thị...

   10 p cuc 22/03/2022 38 0

 • Khách sạn Thắng Lợi - di sản kiến trúc cần được bảo tồn mang giá trị đặc biệt về cảnh quan đô thị và lịch sử trong hạ tầng cảnh quan Hồ Tây

  Khách sạn Thắng Lợi - di sản kiến trúc cần được bảo tồn mang giá trị đặc biệt về cảnh quan đô thị và lịch sử trong hạ tầng cảnh quan Hồ Tây

  Thông qua việc khái quát về mối quan hệ giữa hạ tầng cảnh quan đô thị và quần thể các công trình theo trào lưu kiến trúc hiện đại tại Hà Nội, bài viết góp phần khắc họa sự ảnh hưởng của các giá trị cảnh quan và lịch sử của trào lưu kiến trúc này trong bối cảnh đô thị Hà Nội và tương quan với đô thị Havana (Cuba) những năm 1970 - 1990, khi...

   7 p cuc 22/03/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số