• Một số yếu tố cơ bản quyết định đến hình thái quy hoạch và kiến trúc truyền thống bền vững của Việt Nam

  Một số yếu tố cơ bản quyết định đến hình thái quy hoạch và kiến trúc truyền thống bền vững của Việt Nam

  Một số yếu tố cơ bản quyết định đến hình thái quy hoạch và kiến trúc truyền thống bền vững của Việt Nam giúp cho việc đánh giá, so sánh làm cơ sở bảo tồn, phát triển hình thái quy hoạch và kiến trúc truyền thống nước ta.

   8 p cuc 30/03/2020 98 1

 • Giải pháp giữ gìn và phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan bờ sông Cần Thơ

  Giải pháp giữ gìn và phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan bờ sông Cần Thơ

  Kiến trúc cảnh quan khu vực bờ sông là một đối tượng nghiên cứu quan trọng đối với đô thị ven sông trên thế giới. Có rất nhiều nghiên cứu và dự án thực hiện nhằm cung cấp các giải pháp xử lý thích hợp cho những không gian riêng biệt này. Ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, bên cạnh các đề xuất quy hoạch và xây dựng cơ bản, thì...

   11 p cuc 30/03/2020 189 1

 • Biểu hiện văn hóa qua kiến trúc Malaysia đương đại

  Biểu hiện văn hóa qua kiến trúc Malaysia đương đại

  Bài viết dựa trên những trải nghiệm thực tế và những tổng hợp, phân tích, đánh giá từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, nhằm nhận ra được những biểu hiện văn hóa Malaysia qua các công trình kiến trúc đương đại ở thành phố Kuala Lumpur và thủ đô hành chính mới Putrajaya. Qua quá trình nghiên cứu, người viết đúc kết được những nhận định sau:...

   6 p cuc 30/03/2020 38 1

 • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát triển nhà cao tầng tại khu vực nội đô của thành phố Hà Nội – Hướng tới đô thị bền vững

  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát triển nhà cao tầng tại khu vực nội đô của thành phố Hà Nội – Hướng tới đô thị bền vững

  Trong bối cảnh quá trình đô thị hoá đang diễn ra rất mạnh mẽ ở Việt Nam những năm gần đây, phát triển nhà cao tầng được xem là giải pháp tốt nhất để giảm sức ép cho các đô thị, giải quyết được những vấn đề về khoảng cách đi lại, sử dụng ít tài nguyên đất mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế. Việc tổ chức không gian cao tầng một cách...

   18 p cuc 30/03/2020 117 1

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 33/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 33/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 33/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nhà ở sinh viên tại Việt Nam thực trạng và phương hướng phát triển, bê tông nhẹ chịu lửa sử dụng xi măng poóc lăng Hoàng Thạch, phân tích tĩnh phi tuyến vách bê tông cốt thép bằng phần mềm SAP2000, xác định ảnh hưởng của chiều dày mạch vữa đến cường độ chịu...

   49 p cuc 31/01/2020 180 1

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 31/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 31/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 31/2018 trình bày các nội dung chính sau: Lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung đô thị, sự tương đồng các quan điểm trong kiến trúc nhà ở truyền thống Huế so với xu hướng kiến trúc sinh thái ngày nay, xác định nhu cầu sử dụng thang máy trong các chung cư cao tầng,... Mời các bạn cùng tham...

   96 p cuc 31/01/2020 252 1

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 32/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 32/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 32/2018 trình bày các nội dung chính sau: Officetel – Thực trạng nhu cầu và xu hướng phát triển, nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành các điểm dân cư ở Việt Nam, khai thác mô hình cộng sinh trong tổ chức dịch vụ công cộng tại các khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội,... Mời...

   96 p cuc 31/01/2020 239 1

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 35/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 35/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 35/2019 trình bày các nội dung chính sau: Các chỉ số hạ tầng kỹ thuật một nội dung quan trọng trong hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia, thành phố thông minh với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, tiêu chí quy hoạch phát triển mạng lưới đường hướng tới đô thị sinh thái tại Việt Nam,... Mời...

   61 p cuc 31/01/2020 173 1

 • Tiếp biến nghệ thuật trang trí trên kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội (1884-1945)

  Tiếp biến nghệ thuật trang trí trên kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội (1884-1945)

  Bài viết nhằm chỉ ra những đặc điểm trang trí trên các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc từ đó cho thấy được sự tiếp biến về văn hóa - mỹ thuật - kỹ thuật đối với các công trình kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc.

   6 p cuc 31/01/2020 78 1

 • Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc cầu cổ vùng châu thổ sông Hồng

  Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc cầu cổ vùng châu thổ sông Hồng

  Vùng châu thổ Bắc Bộ, hệ thống cầu cổ theo kiến trúc “Thượng gia hạ kiều” có những nét tương đồng và những điểm riêng biệt. Về nét tương đồng chúng đều được cấu tạo bởi hai phần: phần cầu và phần nhà. Thêm nữa, hệ thống cầu ngói ở châu thổ Bắc Bộ là những công trình mang chức năng là phương tiện thuận lợi cho giao thông,...

   6 p cuc 31/01/2020 155 1

 • Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp tập trung - Công cụ thiết kế kiến trúc hướng tới sự phát triển bền vững

  Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp tập trung - Công cụ thiết kế kiến trúc hướng tới sự phát triển bền vững

  Bài viết đề xuất việc sử dụng kiến trúc cảnh quan như một công cụ quy hoạch và thiết kế kiến trúc hướng tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm trong quá trình phát triển của công nghiệp với đô thị, giúp cho các đô thị phát triển một cách bền vững.

   5 p cuc 31/12/2019 142 1

 • Đề xuất mới về thiết kế kiến trúc đón nhận tự nhiên thông gió đón không khí tự nhiên có kiếm soát

  Đề xuất mới về thiết kế kiến trúc đón nhận tự nhiên thông gió đón không khí tự nhiên có kiếm soát

  Bài viết đề xuất một số giải pháp kiểm soát thông gió có kết hợp giữa áp lực gió tự nhiên và hệ thống quạt được tổ chức đặc biệt, nhờ đó mọi không gian trong nhà có thể được đón và tận dụng.

   6 p cuc 31/12/2019 158 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số