• Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các loại bản vẽ xây dựng; quy ước ghi dung sai kích thước, sai lệch vị trí, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật khác trên bản vẽ; cách đọc và lập bản vẽ chi tiết; nội dung bản vẽ lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm các phép chiếu; hình chiếu của 1 điểm trên 3 mặt phẳng hình chiếu; hình chiếu vuông góc của một đoạn thẳng trên 3 mặt phẳng hình chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chia đều đoạn thẳng; chia đường tròn thành 3 và 6 phần bằng nhau; chia đường tròn thành 5, 7, 9, 11 phần bằng nhau; vẽ tiếp xúc đường thẳng và đường tròn; vẽ nối tiếp đường thẳng và cung tròn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p cuc 23/09/2022 11 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tiêu chuẩn; khổ giấy; khung vẽ, khung tên; tỷ lệ; các nét vẽ; chữ viết trên bản vẽ; các quy định ghi kích thước trên bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm hình chiếu trục đo; hình chiếu trục đo xiên góc cân; hình chiếu trục đo vuông góc đều; cách dựng hình chiếu trục đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể)

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể)

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các loại hình chiếu; cách vẽ hình chiếu của vật thể; ghi kích thước trên bản vẽ; cách đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p cuc 23/09/2022 12 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại hình cắt; quy định về hình cắt; cách vẽ và cách đọc hình cắt; định nghĩa và phân loại mặt cắt; định nghĩa và ứng dụng của hình trích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cuc 23/09/2022 9 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Tiết diện và tổ hợp tính toán; Ứng suất tính toán; Yêu cầu về lượng thép tối thiểu; Tính toán cấu kiện chịu uốn ULT có tiết diện chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 23/05/2022 48 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giai đoạn kiểm tra ứng suất; Các điều kiện tính toán; Ví du tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cuc 23/05/2022 48 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung tính toán cơ bản; Tổn hao ứng suất trong kết cấu ứng lực trước; Phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước theo tải trọng cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p cuc 23/05/2022 46 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết bị quăng cáp; Thiết bị đầu neo; Bê tông ứng lực trước; Cáp ứng lực trước; Các vật liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cuc 23/05/2022 49 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ sở; Sự ra đời của bê tông cốt thép ứng lực trước; Hiệu quả của ứng lực trước; Phân loại bê tông cốt thép ứng lực trước; phương pháp gây ứng lực trước.

   37 p cuc 23/05/2022 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số