• Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu giáo trình "ế toán tài chính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản bằng tiền, hạch toán các khoản phải thu, hạch toán các khoản nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính, hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   269 p cuc 28/12/2020 16 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mộ số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   280 p cuc 28/12/2020 18 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại" được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp cung cấp các kiến thức về những vấn đề chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay.

   36 p cuc 28/11/2020 19 1

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại" với các kiến thức những vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p cuc 28/11/2020 20 0

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 2) (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp)" trình bày cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; đặc điểm của giấy tờ có giá; cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán giấy tờ có giá; quy trình kế toán giấy tờ có giá. Để nắm chi...

   28 p cuc 28/11/2020 17 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ và đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại; sự khác nhau cơ bản giữa kế toán ngân hàng với kế toán doanh nghiệp; những đặc điểm cơ bản của tài khoản và chứng từ trong kế...

   39 p cuc 28/11/2020 16 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm với các nội dung đánh giá hoàn vốn, định giá sản phẩm. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   16 p cuc 28/09/2020 27 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh

  "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh" với các nội dung chi phí tiêu chuẩn, khái niệm chi phí tiêu chuẩn, các loại tiêu chuẩn, xây dựng chi phí tiêu chuẩn; khái quát về dự toán, khái niệm dự toán, kỳ dự toán, trình tự và trách nhiệm lập dự toán ngân sách, lập dự toán ngân sách.

   21 p cuc 28/09/2020 29 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP) cung cấp những kiến thức về khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP; ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP; phân tích điểm hòa vốn.

   47 p cuc 28/09/2020 45 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí" trình bày phân loại chi phí; báo cáo kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   33 p cuc 28/09/2020 34 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

  "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị" được biên soạn bởi ThS Hồ Thị Thanh Ngọc cung cấp các nội dung khái niệm, chức năng kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; các phương pháp nghiệp vụ cơ sở dùng trong kế toán quản trị.

   18 p cuc 28/09/2020 33 0

 • Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

  Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

  Bài viết tìm hiểu thực trạng công tác kế toán ngân sách nhà nước ở một số địa phương, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước địa phương.

   3 p cuc 21/08/2020 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số