• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Chương 6: Đánh giá thực hiện công việc trong Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung: mục đích đánh giá thực hiện công việc, quy trình đánh giá, các phương pháp đánh giá và những điều cần chú ý khi thực hiện đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cuc 30/10/2018 81 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Chương 3: Phân tích công việc trong Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung: ý nghĩa của phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin cho phân tích công việc, xây dựng được bản câu hỏi phân tích công việc, xây dựng được bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc cho những chức danh được...

   25 p cuc 30/10/2018 76 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 giúp người học nắm được tổng quan về tuyển dụng nhân sự. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về: khái niệm tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực, các ưu và nhược điểm của các nguồn tuyển mộ, lựa chọn được nguồn tuyển mộ...

   41 p cuc 30/10/2018 95 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực. Nội dung bài giảng trình bày: Vai trò của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đối với mỗi tổ chức, phân biệt quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, vai trò của bộ phận nguồn nhân lực trong tổ chức, trách nhiệm của quản lý trực tiếp và của...

   17 p cuc 30/10/2018 89 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức về hoạch định nguồn nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, các bước hoạch định nguồn nhân lực và phân tích GAP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài...

   32 p cuc 30/10/2018 87 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nội dung bài giảng gồm có 4 phần: định hướng nghề nghiệp, khái niệm và ý nghĩa của đào tạo & phát triển nguồn nhân lực, các hình thức đào tạo và qui trình đào tạo. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài...

   38 p cuc 30/10/2018 89 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 giới thiệu đến người học nội dung: Đãi ngộ và quan hệ lao động. Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết đãi ngộ, quản trị tiền lương và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Để hiểu và nắm những kiến thức chương này trong bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cuc 30/10/2018 66 0

 • Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty nhiệt điện Cao Ngạn

  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty nhiệt điện Cao Ngạn

  Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV. Từ những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể, phần nào giải quyết các vấn đề về nhân lực đang tồn tại tại Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV nhằm đưa Công ty...

   8 p cuc 30/10/2018 90 0

 • Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại tại Thái Nguyên

  Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại tại Thái Nguyên

  Bài viết nghiên cứu sử dụng mô hình 8 nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại của Barbara Beshel (2000) nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dưới quan điểm của bên nhận quyền kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhân tố chi...

   6 p cuc 30/10/2018 71 0

 • The effects of performance appraisal onemployee retention: A comparison of finnish and vietnamese enterprises

  The effects of performance appraisal onemployee retention: A comparison of finnish and vietnamese enterprises

  This research aims to identify the features of a performance appraisal system and explore how each featureaffects the employees’ loyalty. Furthermore, the study would like to discover if these effects are different in different cultures.

   32 p cuc 30/10/2018 80 0

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh dựa trên cảm nhận của nhân viên công ty du lịch trong bối cảnh hội nhập TPP

  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh dựa trên cảm nhận của nhân viên công ty du lịch trong bối cảnh hội nhập TPP

  Bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa nhận thức CSR của nhân viên, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh – Trường hợp các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu trọng tâm của bài báo: Nghiên cứu tác động của CSR đến tài sản thương hiệu; Nghiên cứu tác động của CSR đến kết quả kinh doanh; Nghiên cứu tác...

   14 p cuc 30/10/2018 81 0

 • Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay

  Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay

  Bài viết Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay trình bày Việc thực hiện Luật doanh nghiệp và các chính sách về cổ phần hoá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài làm cho các doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình phát triển mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức cơ sở...

   5 p cuc 30/10/2018 67 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số