• Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

  Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

  Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thủy lợi; Chương 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Chương 4: Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 5: Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng;...

   154 p cuc 27/05/2020 3 0

 • Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế xây dựng

  Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế xây dựng

  Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế xây dựng nhằm nêu các câu hỏi ôn tập và trả lời học phần kinh tế xây dựng, tài liệu thực sự hữu ích cho các bạn sinh viên chuẩn bị thi kết thúc môn.

   48 p cuc 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề; Tiến hành một nghiên cứu kinh tế kỹ thuật; Đạo đức nghề nghiệp & Quyết định kinh tế; Lãi suất và Suất hoàn vốn; Thuật ngữ & Ký hiệu; Dòng tiền; Đương lượng kinh tế; Lãi đơn và Lãi kép; Suất hoàn vốn tối thiểu; Sử dụng bảng tính;...Mời các bạn...

   10 p cuc 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 do Đặng Thế Gia biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung chương gồm 2 phần lớn, phần 1 là Thời gian và Lãi suất giúp các bạn nắm kiến thức như: Hệ số (thanh toán) đơn, Hệ số giá trị hiện tại của chuỗi đều (P/A) và Hệ số thu hồi vốn (A/P); Hệ số giảm A/F và Hệ số phức của...

   9 p cuc 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Tiếp nội dung phần 2 sẽ cung cấp các kiến thức về Hệ số độ dốc số học P/G và A/G (Chuỗi thay đổi đều); Hệ số độ dốc P/G; Hệ số độ dốc A/G; Hệ số độ dốc số học F/G; Hệ số độ dốc hình học (Chuỗi thay đổi không đều); Tìm lãi suất và số năm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cuc 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi đều nhảy; Chuỗi đều và giá trị đơn bất kỳ; Chuỗi dốc đều nhảy; Chuỗi dốc giảm nhảy;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cuc 27/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Chương 4.1 trình bày về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lãi suất danh nghĩa; Lãi suất hiệu dụng; Lãi suất thực tế; Quan hệ giữa các khái niệm lãi suất; Lãi suất hiệu dụng hàng năm; Lãi suất hiệu dụng cho thời đoạn bất kỳ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p cuc 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 giúp người học hiểu về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quan hệ tương đương: Kỳ hạn thanh toán & Thời gian gộp lãi; Quan hệ P ~ F khi PP ≥ CP; Quan hệ A~G~g khi PP ≥ CP; Quan hệ P ~ F khi PP < CP; Lãi suất hiệu dụng của lãi gộp liên tục; Lãi suất thay đổi;...Mời các...

   13 p cuc 27/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Chương 5 - "Phân tích giá trị hiện tại". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hình thành các phương án; Giá trị hiện tại của các phương án đồng tuổi thọ; Giá trị hiện tại của các phương án khác tuổi thọ; Phân tích giá trị tương lai; Chi phí vốn hóa;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cuc 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Ưu điểm và ứng dụng của phân tích giá trị hàng năm; Thu hồi vốn và giá trị hàng năm; Đánh giá các phương án theo phân tích AW; AW của đầu tư lâu dài; Phân tích chi phí vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cuc 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 2)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Đặng Thế Gia (2020 - Phần 2)

  Phần tiếp theo bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 4: Lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: So sánh PP và CP, single cash flows with PP CP, thời gian gộp lãi liên tục, lãi suất thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cuc 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia (2020)

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 5: Phân tích giá trị hiện tại" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thành các phương án, giá trị hiện tại của các phương án đồng tuổi thọ, giá trị hiện tại của các phương án khác tuổi thọ, phân tích giá trị tương lai, chi phí vốn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cuc 27/05/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số