• Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Huỳnh Minh Vũ với các nội dung những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp; phân tích kết quả sản xuất; phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính.

   75 p cuc 28/11/2020 32 3

 • Giáo trình Kiểm toán xây dựng

  Giáo trình Kiểm toán xây dựng

  "Giáo trình Kiểm toán xây dựng" bao gồm 4 chương với các nội dung những vấn đề chung về kiểm toán xây dựng; lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; kết thúc kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán.

   162 p cuc 26/10/2020 49 4

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý

  "Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý" giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý; các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin; thiết kế cơ sở dữ liệu; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin; các hệ thống thông tin cấp chuyên gia; các hệ thống thông tin chức năng trong doanh nghiệp; hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định.

   102 p cuc 26/10/2020 59 0

 • Ebook Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Ebook Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Ebook Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm 4 chương với các nội dung: tổ chức dự án xây dựng; quản lý dự án xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

   186 p cuc 26/10/2020 54 0

 • Giáo trình Phương pháp đo bóc khối lượng sử dụng phần mềm dự toán giá xây dựng

  Giáo trình Phương pháp đo bóc khối lượng sử dụng phần mềm dự toán giá xây dựng

  "Giáo trình Phương pháp đo bóc khối lượng sử dụng phần mềm dự toán giá xây dựng" nhằm trang bị cơ sở lý luận, cách làm và áp dụng được vào công việc cụ thể; giải quyết được các vấn đề cụ thể trong quá trình học và làm việc, rèn luyện được tính cẩn trọng, tỷ mỷ và chính xác trong công việc; tính toán khối lượng xây dựng công trình...

   96 p cuc 26/10/2020 45 1

 • Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi

  Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi

  "Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi" gồm 9 chương với các nội dung: đầu tư và chi phí công trình; phân tích hiệu ích công trình; quản lý đầu tư và xây dựng; cơ sở lý luận của tính toán kinh tế động thái; phương pháp so sánh kinh tế, các phương án xây dựng và vận hành của công trình thủy lợi; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; phân tích tài...

   148 p cuc 26/10/2020 58 0

 • Lập và quản lý chi phí xây dựng - Những vấn đề cần quan tâm

  Lập và quản lý chi phí xây dựng - Những vấn đề cần quan tâm

  Tài liệu trình bày về định mức dự toán; chi phí chung; việc xác định chi phí ca máy thi công; phương pháp tính chi phí vật liệu; về cách tính chi phí nhân công; phương pháp lập dự toán cho công trình xây dựng; xử lý trượt giá tại các công trình xây dựng; kinh phí dự phòng cho công trình xây dựng và một số giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo tài...

   7 p cuc 26/10/2020 33 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện" với các nội dung mô hình kiểm soát phản hồi; bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập; tỷ lệ tài chính phổ biến; phương pháp kiểm soát tập trung và phân quyền; quy trình 5 bước trong đối chuẩn; các yếu tố tạo nên sự thành công của một chương trình chất lượng...

   25 p cuc 26/10/2020 43 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khác biệt giữa nhóm và đội; các đội chức năng và liên chức năng trong một tổ chức; năm loại rối loạn vận hành của đội; mô hình hiệu quả công việc của đội; năm giai đoạn phát triển của đội; bốn cách để phát triển chuẩn mực của...

   27 p cuc 26/10/2020 24 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên

  Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những kiến thức về khái niệm động viên; mô hình động viên đơn giản; thang bậc nhu cầu của Maslow; thuyết hai nhân tố của Herberg; các yếu tố chủ yếu của lý thuyết kỳ vọng; cách tiếp cận củng cố trong động viên; thay đổi hành vi thông qua củng...

   24 p cuc 26/10/2020 26 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo" với các nội dung bản chất của lãnh đạo; lãnh đạo trong thời đại hiện nay; mô hình lãnh đạo cấp độ 5; các yếu tố cấu thành nên nhà lãnh đạo đáng tin cậy; những khác biệt về giới trong hành vi lãnh đạo; các đặc trưng của quản trị và lãnh đạo; sơ đồ mạng lưới lãnh đạo...

   36 p cuc 26/10/2020 24 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Đáp ứng thách thức từ sự đa dạng

  Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Đáp ứng thách thức từ sự đa dạng

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Đáp ứng thách thức từ sự đa dạng" với các nội dung các công ty dẫn đầu về sự đa dạng; dự kiến thay đổi trong cơ cấu lao động Hoa Kỳ từ 2010-2020; mô hình truyền thống và mô hình khái quát hóa sự đa dạng; các lợi ích tạo ra từ sự đa dạng...

   22 p cuc 26/10/2020 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số