• Bài giảng Thanh toán điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Trần Hưng

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Trần Hưng

  "Bài giảng Thanh toán điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Trần Hưng" có nội dung trình bày tổng quan về thanh toán điện tử; những vấn đề chung về thanh toán điện tử; hệ thống thanh toán điện tử; hệ thống thanh toán thẻ; hệ thống thanh toán bằng ví điện tử; hệ thống vi thanh toán điện tử; hệ thống thanh toán bằng chuyển khoản điện tử;... Mời các...

   68 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Thanh toán điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Trần Hưng

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Trần Hưng

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Trần Hưng" tiếp tục trình bày những nội dung về bảo mật trong thanh toán điện tử; các biện pháp bảo mật trong thanh toán điện tử; chữ ký điện tử; các giao thức đảm bảo an toàn; lựa chọn giải pháp trong thanh toán điện tử; cổng thanh toán điện tử; tiêu chí lựa chọn cổng thanh...

   41 p cuc 23/09/2022 4 0

 • Ebook Thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng

  Ebook Thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng

  Tài liệu "Thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng" trình bày các nội dung về các thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng như: Thủ tục hành chính cấp tỉnh; Thủ tục hành chính cấp huyện; Thủ tục hành chính cấp xã; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   276 p cuc 22/08/2022 29 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức về: chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa; kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản; kế toán thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p cuc 22/08/2022 19 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách;... Mời các bạn...

   147 p cuc 22/08/2022 22 0

 • Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình - Đoàn Công Chánh

  Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình - Đoàn Công Chánh

  Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về dự toán; Định mức và đơn giá; Đo bóc khối lượng công trình; Lập dự toán công trình bằng excel. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p cuc 22/08/2022 22 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng" cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung của quản lý dự án xây dựng; hình thành tổ chức quản lý dự án; quản lý thời gian và tiến độ dự án; phân phối các nguồn lực dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   338 p cuc 22/08/2022 22 0

 • Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo)" có nội dung trình bày về: một số vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cách mạng công nghiệp 4.0; chủ trương của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp...

   88 p cuc 23/07/2022 87 0

 • Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" có nội dung trình bày về: kết quả thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p cuc 23/07/2022 44 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử; các học thuyết kinh tế; trường phái trọng thương;...

   121 p cuc 23/07/2022 48 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes;...

   170 p cuc 23/07/2022 47 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

  "Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về thương mại điện tử; đặc điểm và phân loại thương mại điện tử; sự phát triển của thương mại điện tử và ảnh hưởng của thương mại điện tử đến các lĩnh vực khác; các mô hình kinh doanh thương mại điện tử; giao dịch điện tử; hợp đồng điện tử;...

   82 p cuc 23/07/2022 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số