• Ebook Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh: Phần 1

  Ebook Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh" do TS Đỗ Minh Cương biên soạn cung cấp cho người đọc các các vai trò, sự tác động, những biểu hiện của văn hóa trong kinh doanh và gợi mở những tiêu thức của triết lý kinh doanh. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung phần Văn hóa kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   194 p cuc 27/06/2017 2 0

 • Ebook Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh: Phần 2

  Ebook Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh" do TS Đỗ Minh Cương biên soạn, phần 2 - "Triết lý kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triết lý kinh doanh, triết lý doanh nghiệp - Sự hình thành; nội dung, vai trò của triết lý doanh nghiệp, triết lý kinh doanh Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p cuc 27/06/2017 5 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh trình bày tổng quan về quản trị doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   67 p cuc 27/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 5 - Quyết định cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 5 - Quyết định cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 5 "Quyết định cơ cấu vốn của doanh nghiệp" thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các lý thuyết về cơ cấu vốn, những yếu tố ảnh hưởng đến lý thuyết cơ cấu vốn, ảnh hưởng của thuế đến giá trị công ty. Với các bạn đang học chuyên...

   12 p cuc 27/06/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 6 - Định giá doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 6 - Định giá doanh nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 6 "Định giá doanh nghiệp" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp, các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu...

   15 p cuc 27/06/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 3 - Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 3 - Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 3 "Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được khái niệm rủi ro và tỷ suất sinh lời, đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư riêng biệt, danh mục đầu tư và rủi ro của danh mục đầu tư. Đây là tài liệu tham...

   19 p cuc 27/06/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

  Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: Thị trường và thể chế tài chính, đầu tư tài chính và quản trị tài chính. Các lĩnh vực này đều liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng giác độ khác nhau. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Tổng quan về quản trị tài chính doanh...

   16 p cuc 27/06/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 8 - Sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 8 - Sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp

  Sáp nhập và mua lại công ty đã và đang là một phương tiện ngày càng quan trọng trong việc tái phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thế giới và cho việc thực thi chiến lược công ty. Một hệ thống cấu trúc hạ tầng đã và đang ngày càng phát triển nhằm làm cho các giao dịch sáp nhập và mua lại công ty trở nên dễ dàng hơn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn...

   15 p cuc 27/06/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 2 - Định giá chứng khoán

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 2 - Định giá chứng khoán

  Các cặp khái niệm về giá trị, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu thường,... là những nội dung chính của chương 2 "Định giá chứng khoán" thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p cuc 27/06/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 4 - Hệ thống đòn bẩy và rủi ro của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 4 - Hệ thống đòn bẩy và rủi ro của doanh nghiệp

  Trong tài chính đòn bẩy được coi là công cụ mà doanh nghiệp có thể sử dụng để gia tăng lợi nhuận. Các đòn bẩy mà các nhà quản trị tài chính thường sử dụng là đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cũng làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham...

   6 p cuc 27/06/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 7 - Công cụ tài chính phái sinh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng: Chương 7 - Công cụ tài chính phái sinh

  Quyền mua cổ phần, chứng quyền, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, quyền lựa chọn,... là những nội dung chính của chương 7 "Công cụ tài chính phái sinh" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cuc 27/06/2017 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công cung cấp cho người học một số nội dung sau: Khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng, hàng hóa công và chi tiêu công, phân tích lợi ích – chi phí dự án công, tổng quan lý thuyết thuế, thuế và phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, ngân sách nhà nước và tài trợ bội chi

   213 p cuc 27/06/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số