• Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng, phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp xác định giá gói thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng; phương pháp lập giá dự thầu quốc tế đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; tạm ứng thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham...

   58 p cuc 21/11/2017 10 1

 • Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề chung và khái niệm về giá sản; phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản; phương pháp xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình phẩm xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p cuc 21/11/2017 13 1

 • Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn "Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 3: Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên phân loại các dự án đầu tư, xác định ược mối quan hệ của các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án đầu tư; sử dụng một số tiêu chuẩn trong việc thẩm...

   32 p cuc 21/11/2017 3 0

 • Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn "Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 1: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp; vai trò của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp; nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp; hiểu được khái...

   16 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 4: Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được một số vấn đề về các loại chi phí; phân tích mối quan hệ giữa doanh thu định phí, biến phí trong mô hình hòa vốn, rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính; thế...

   32 p cuc 21/11/2017 7 0

 • Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được thế nào là lãi đơn, lãi kép và cách tính lãi trong từng trường hợp; cách tính giá trị tương lai của một lượng tiền và một chuỗi tiền; cách tính giá trị hiện tại của một...

   34 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Hà Thị Thùy

  Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 5: Hoạch định nhu cầu vốn kinh doanh cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thế hiểu được thế nào là dự toán nhu cầu vốn kinh doanh, sử dụng một số phương pháp để dự toán nhu cầu vốn kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   29 p cuc 21/11/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương này cung cấp các kiến thức lý thuyết liên quan tới tài chính công. Nội dung chương gồm có: Khu vực công và tài chính công, ngân sách nhà nước, các định chế ngoài nhân sách, chính sách tài khóa.

   7 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 4 của bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày một số nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp như: Một số khái niệm cơ bản, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, nội dung của tài chính doanh nghiệp, thu nhập và lợi nhuận. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p cuc 21/11/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 của bài giảng Tài chính tiền tệ cung cấp cho người học những nội dung đại cương về tài chính như: sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cuc 21/11/2017 10 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng chương 2 trình bày các nội dung đại cương về tiền tệ như: Sự ra đời và phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 21/11/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Trong chương này sẽ trình bày các nội dung liên quan đến trung gian tài chính như: Vai trò của các trung gian tài chính, các loại hình trung gian tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài học.

   8 p cuc 21/11/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số