• Ebook Các tình huống đất đai thường gặp: Phần 2

  Ebook Các tình huống đất đai thường gặp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Làm gì khi bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay; Nhờ người khác đứng tên chuyển nhượng đất; Hàng xóm lần...

   74 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Ebook Các tình huống đất đai thường gặp: Phần 1

  Ebook Các tình huống đất đai thường gặp: Phần 1

  Tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang; Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa; Điều kiện để tách thửa đất ở; Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông...

   66 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã):" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài chính, ngân sách xã; Chứng từ kế toán; Tài khoản kế toán; Hạch toán các nghiệp vụ thường phát sinh ở xã; Báo cáo tài chính xã; Quản...

   148 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã)" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về ngân sách xã; Quản lý tài chính, ngân sách xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình; mô hình vi phạm các giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p cuc 23/05/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kinh tế lượng; mô hình hồi quy tuyến tính hai biến; mô hình hồi quy bội; suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy; mô hình hồi quy với biến định tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 - TS. Nguyễn Tất Thắng

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 - TS. Nguyễn Tất Thắng

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 được chủ biên bởi TS. Nguyễn Tất Thắng, được thiết kế gồm 5 chương, với nội dung cụ thể như sau: Tăng trưởng kinh tế; Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở; Thị trường lao động: thất nghiệp, tiền lương; Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô trang bị cho sinh viên hệ thống các khái niệm, thuật ngữ trong kinh tế học vĩ mô. Cung cấp hệ thống kiến thức về các lý thuyết và mô hình vĩ mô cơ bản như lý thuyết ưa thích thanh khoản, mô hình giao điểm Keynes, mô hình tổng cungtổng cầu, mô hình IS-LM.Trang bị cho sinh viên khung phân tích lý thuyết về cơ chế tác động và vai...

   90 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Kinh tế học vĩ mô là học phần nghiên cứu nền kinh tế tổng thể trong đó tập trung vào các biến số như giá cả, sản lượng, thu nhập, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán, đầu tư, chi tiêu của Chính phủ và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

   57 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Ebook Làm giàu theo cách của bạn: Phần 2

  Ebook Làm giàu theo cách của bạn: Phần 2

  Đọc Ebook Làm giàu theo cách của bạn phần 2 này, bạn sẽ tìm thấy các câu chuyện thực về những người thành công. Bạn sẽ tìm thấy một nguồn ý tưởng dồi dào về việc kiếm ra tiề, cách làm giàu và bảo vệ dài lâu tài sản, cách để mua bán bất cứ những gì trong cuộc sống và thậm chí cách bắt đầu công việc kinh doanh của chính bạn nếu bạn là...

   171 p cuc 29/04/2022 24 0

 • Ebook Làm giàu theo cách của bạn: Phần 1

  Ebook Làm giàu theo cách của bạn: Phần 1

  Phần 1 Ebook Làm giàu theo cách của bạn hướng dẫn chia sẻ các nguyên tắc mang tính quy tắc và tích cực của Brian Tracy và các chiến lược dẫn đến sự thành công đã được chứng minh. Các nguyên tắc và chiến lược mà hàng ngàn người Mỹ đã đựơc học trong các hội nghị chuyên đề hàng năm của ông. Mời các bạn tham khảo!

   219 p cuc 29/04/2022 15 0

 • Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm 2 phần: giới thiệu, câu chuyện của Deena, các công ty chủ lưu đang phát triển hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p cuc 27/04/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số