• Bài giảng môn Thanh toán quốc tế - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng môn Thanh toán quốc tế - ĐH Phạm Văn Đồng

  Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện các khoản thu chi tiền tệ quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng trên thế giới nhằm phục vụ cho các mối quan hệ trao đổi quốc tế phát sinh giữa các nước với nhau.

   44 p cuc 29/03/2018 15 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị - ThS. Đinh Xuân Dũng

  Giáo trình Kế toán quản trị - ThS. Đinh Xuân Dũng

  (NB) Giáo trình Kế toán quản trị do Ths. Đinh Xuân Dũng chủ biên, trình bày cấu trúc nội dung gồm 7 chương. Giáo trình dùng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập dành cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành quản trị.

   211 p cuc 29/03/2018 20 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, tính giá thành trong doanh nghiệp, dự toán tổng thể doanh nghiệp, kiểm soát doanh thu và chi phí phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p cuc 29/03/2018 18 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 2 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 2 - Trương Minh Tuấn

  Chương 2 trình bày về "Hiệu quả Công bằng xã hội". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tối đa hóa trong điều kiện giới hạn nguồn lực, hiệu quả xã hội và phúc lợi xã hội, các định lý về hiệu quả trong kinh tế học phúc lợi, thất bại thị trường trong phân bổ nguồn lực.

   34 p cuc 28/03/2018 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 1 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 1 - Trương Minh Tuấn

  Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Khu vực công Tài chính công", cụ thể như: Khu vực công, tài chính công: Khái niệm, đặc điểm, sự phát triển, bản chất, chức năng,...

   29 p cuc 28/03/2018 15 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 3 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 3 - Trương Minh Tuấn

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Hàng hóa công Chi tiêu công". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Hàng hóa công, chi tiêu công, đánh giá chi tiêu công, quản lý chi tiêu công,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p cuc 28/03/2018 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 4 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 4 - Trương Minh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Phân tích lợi ích – chi phí của dự án công" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích, các kỹ thuật trong phân tích dự án, phân tích dự án công.

   24 p cuc 28/03/2018 14 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 5 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 5 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 5 do Trương Minh Tuấn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thuế trong luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu xã hội, phạm vi ảnh hưởng của thuế, lý thuyết thuế chuẩn tắc.

   19 p cuc 28/03/2018 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 6 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 6 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình cân bằng cục bộ, mô hình cân bằng tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   20 p cuc 28/03/2018 19 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 7 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 7 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 7, trình bày các nội dung sau: Thuế tác động đến giới hạn ngân sách và tiêu dùng, thuế và hiệu quả kinh tế, tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   13 p cuc 28/03/2018 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 8 - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 8 - Trương Minh Tuấn

  Sau khi học xong chương "Ngân sách nhà nước tài trợ bội chi" này người học có thể hiểu về: Đặc điểm và nguyên tắc ngân sách nhà nước, đo lường tình trạng ngân sách, phân tích bội chi ngân sách, tài trợ cho bội chi.

   36 p cuc 28/03/2018 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết kế toán: Chương 3 - TS. Trần Văn Thảo

  Bài giảng Lý thuyết kế toán: Chương 3 - TS. Trần Văn Thảo

  Bài giảng Định giá trong kế toán trình bày về khái niệm đo lường kế toán, thang đo kế toán, đo lường trong kế toán; các mô hình định giá kế toán như kế toán đầu ra, kế toán theo giá gốc, kế toán theo mức giá chung, kế toán theo giá hiện hành...

   44 p cuc 28/03/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số