• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Chương 3 - Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Khái niệm và đặc điểm của tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp; phân loại và kết cấu vốn lưu động; phương pháp xác định định mức vốn lưu động; kế hoạch nguồn vốn lưu động định mức; bảo toàn và nâng cao hiệu suất sử...

   21 p cuc 26/10/2019 32 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Chương 2 - Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tài sản cố định - vốn cố định trong doanh nghiệp, phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p cuc 26/10/2019 13 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, bản chất - chức năng của tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp, vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cuc 26/10/2019 10 0

 • Bài giảng Chương 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Chương 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Nội dung bài giảng bao gồm những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích tình hình đảm bảo nhu cầu vốn và hoạt động quản lý tài sản; phân tích tình hình khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   23 p cuc 26/10/2019 11 0

 • Danh mục mẫu Báo cáo tài chính

  Danh mục mẫu Báo cáo tài chính

  Tài liệu tổng hợp một số mẫu Báo cáo tài chính cần thiết cho một chuẩn mực Kế toán cụ thể bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Báo cáo tài chính khác, mời các bạn xem tại Bộ Tài liệu Báo cáo Tài chính và...

   11 p cuc 26/10/2019 11 0

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác...

   15 p cuc 26/10/2019 8 0

 • Đo lường chất lượng thông tin công bố trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo mô hình EBO

  Đo lường chất lượng thông tin công bố trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo mô hình EBO

  Đo lường chất lượng thông tin công bố trong BCTC của các công ty niêm yết là vấn đề cần thiết. Bài viết này sẽ tiến hành đo lường theo mô hình EBO đại diện cho phương pháp đo lường dựa trên cơ sở thị trường.

   8 p cuc 26/10/2019 12 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

   7 p cuc 26/10/2019 12 0

 • Một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Bài viết này tập trung tìm hiểu đánh giá chất lượng báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng BCTC DNNVV nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của các đối tượng khác nhau trong điều kiện nền kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng.

   12 p cuc 26/10/2019 13 0

 • Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Cuốn sách “Bài tập nguyên lý kế toán” đưuọc biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vừng phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Sách có cấu gồm 4 phần gồm: Bài tập và một số bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, tóm tắt lý thuyết, một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p cuc 23/03/2019 106 6

 • Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Các bài tập trong cuốn sách được biên soạn theo thứ tự của các chương trong chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Ngoài ra cuốn sách cũng có các bài tập trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá tình hình và kết quả tiếp thu nội dung môn học. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   104 p cuc 23/03/2019 92 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số