• Giáo trình môn học Lý thuyết tài chính - tiền tệ

  Giáo trình môn học Lý thuyết tài chính - tiền tệ

  Giáo trình môn học Lý thuyết tài chính - tiền tệ gồm có 4 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; tín dụng - ngân hàng; thanh toán trong nền kinh tế thị trường; những vấn đề cơ bản về tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   60 p cuc 27/08/2021 25 0

 • Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngoài bao gồm 6 chương, cung cấp những kiến thức về: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản...

   82 p cuc 27/08/2021 17 0

 • Giáo trình môn học Kế toán thuế

  Giáo trình môn học Kế toán thuế

  Giáo trình môn học Kế toán thuế gồm có 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế; kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán thuế tài nguyên; kế toán thuế nhà...

   66 p cuc 27/08/2021 17 0

 • Giáo trình môn học Kiểm toán

  Giáo trình môn học Kiểm toán

  Giáo trình môn học Kiểm toán bao gồm 4 chương, cung cấp những kiến thức về: Tổng quan về kiểm toán; đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; hệ thống các phương pháp kiểm toán; trình tự các bước kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   82 p cuc 27/08/2021 20 0

 • Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  "Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển" trình bày tổng quan về thực trạng tài chính cho phát triển của Việt Nam; tài chính công cho phát triển của Việt Nam; các nguồn tài chính tư nhân; quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững trong Khung tài chính tích hợp quốc gia.

   116 p cuc 31/07/2021 29 0

 • Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trang bị cho người học tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

   188 p cuc 31/07/2021 20 0

 • Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1" cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường; các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại; tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh.

   114 p cuc 31/07/2021 28 0

 • Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 2" chiến lược kinh doanh quốc tế; các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   99 p cuc 31/07/2021 17 0

 • Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Kinh doanh quốc tế: Phần 1" để nắm chi tiết các kiến thức tổng quan về kinh doanh quốc tế; những khác biệt giữa các quốc gia; môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu.

   200 p cuc 31/07/2021 26 0

 • Ebook An toàn khi thực hiện treo dây

  Ebook An toàn khi thực hiện treo dây

  Tài liệu An toàn khi thực hiện treo dây cung cấp cho học viên các thông tin liên quan đến việc lựa chọn thiết bị treo dây, kĩ thuật thực hiện treo dây, phương pháp thực hiện an toàn khi vận hành cẩu tháp. Chủ đề thảo luận là tư thế của người thực hiện treo dây, lựa chọn phương pháp thực hiện treo dây, lựa chọn thiết bị treo dây và thiết bị...

   52 p cuc 23/07/2021 24 0

 • Sổ tay An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng

  Sổ tay An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng

  Quyển sổ tay này được soạn thảo nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn cho các đốc công/ công nhân làm việc trên công trường xây dựng. Bên cạnh đó quyển sổ tay còn giúp nhận biết nguyên nhân phía sau các trường hợp có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn (tiệm cận nguy hiểm) cũng như cách phòng tránh những tai nạn khi thao tác trên công trường.

   101 p cuc 23/07/2021 27 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Bài 7 - TS. Vũ Trọng Nghĩa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Bài 7 - TS. Vũ Trọng Nghĩa

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 7: Hiệu quả kinh doanh" được biên soạn giúp người học nắm được bản chất của hiệu quả kinh doanh; phân tích hiệu quả kinh doanh.

   40 p cuc 23/07/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số