• Ebook Bài tập Kinh tế xây dựng (Tái bản lần thứ nhất)

  Ebook Bài tập Kinh tế xây dựng (Tái bản lần thứ nhất)

  Ebook Bài tập Kinh tế xây dựng (Tái bản lần thứ nhất) với những ví dụ tính toán gần gũi với hoạt động của ngành Xây dựng; hệ thống các câu hỏi lý thuyết và bài tập giúp cho các bạn sinh viên nắm chắc kiến thức cốt lõi về kinh tế xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

   56 p cuc 28/09/2020 22 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm với các nội dung đánh giá hoàn vốn, định giá sản phẩm. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   16 p cuc 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh

  "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh" với các nội dung chi phí tiêu chuẩn, khái niệm chi phí tiêu chuẩn, các loại tiêu chuẩn, xây dựng chi phí tiêu chuẩn; khái quát về dự toán, khái niệm dự toán, kỳ dự toán, trình tự và trách nhiệm lập dự toán ngân sách, lập dự toán ngân sách.

   21 p cuc 28/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP) cung cấp những kiến thức về khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP; ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP; phân tích điểm hòa vốn.

   47 p cuc 28/09/2020 17 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí" trình bày phân loại chi phí; báo cáo kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   33 p cuc 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

  "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị" được biên soạn bởi ThS Hồ Thị Thanh Ngọc cung cấp các nội dung khái niệm, chức năng kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; các phương pháp nghiệp vụ cơ sở dùng trong kế toán quản trị.

   18 p cuc 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng – Chương 5: Dự toán xây dựng công trình

  Bài giảng Kinh tế xây dựng – Chương 5: Dự toán xây dựng công trình

  Bài giảng Kinh tế xây dựng – Chương 5: Dự toán xây dựng công trình nội dung của bài giảng trình bày cơ cấu chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình; cấu trúc dự toán, cơ sở lập dự toán, giá trị dự toán; chi phí tư vấn đầu tư trong tổng dự toán công trình; dự phòng phí trong tổng dự toán công trình...

   9 p cuc 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 3: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 3: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng

  "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 3: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng" cung cấp những kiến thức về khái niệm về công tác thiết kế; những nguyên tắc thiết kế xây dựng; hồ sơ thiết kế cơ sở; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong thiết kế.

   7 p cuc 28/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư

  "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư" với các nội dung khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư; phân loại hiệu quả dự án đầu tư về mặt định lượng; các quan điểm đánh giá dự án đầu tư; phân tích tài chính của dự án đầu tư; ý nghĩa của việc phân tích tài...

   49 p cuc 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản

  "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản" với các nội dung ngành Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Xây dựng; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; quản lý dự án về đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   21 p cuc 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng

  Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng

  Bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản về ước lượng; tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách; chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, quản lý tổng mức đầu tư.

   85 p cuc 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng

  Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng

  "Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng" thông tin đến các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản về ước lượng; các phương pháp ước lượng; ước lượng tổng mức đầu tư cho các dự án với nguồn vốn khác; tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách; nguồn...

   116 p cuc 28/09/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số