• Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp thoát nước; tư liệu cơ bản và quy định thống nhất về thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế cấp thoát nước tiểu khu nhà ở đô thị; thiết kế cấp thoát nước công trình nhà ở cao tầng đô...

   180 p cuc 23/09/2022 11 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp nước cứu hỏa; thiết kế cấp thoát nước công trình chuyên dụng; tổng hợp công trình tuyến ống; tổng hợp vật liệu ống và tổ hợp thiết kế phụ kiện ống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p cuc 23/09/2022 22 0

 • Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước" giới thiệu về các loại nguồn nước thiên nhiên được sử dụng trong cấp nước và các loại công trình thu nước tương ứng, với mỗi loại công trình thu nước đều có trình bày một cách chi tiết sơ đồ cấu tạo, nguyên tắc làm việc, điều kiện ứng dụng, cách tính toán thiết kế...

   108 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước" tiếp tục giới thiệu từng loại trạm bơm sử dụng trong hệ thống cấp nước và hệ thống thoát nước, với mỗi loại trạm bơm đều có trình bày cấu tạo, cách tính toán thiết kế và quản lý vận hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 5: Nước va trong mạng lưới cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hiện tượng, cơ sở lý thuyết, phương pháp tính giá trị áp suất trong hiện tượng nước va. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cuc 23/09/2022 4 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước" được biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu bản chất vật lý dự làm việc đồng thời một hệ thống gồm nhiều loại công trình, xác định nguồn cấp nước của các nguồn khác nhau trong hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cuc 23/09/2022 4 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 3: Mô hình hóa về thiết kế hệ thống cấp thoát nước" trình bày mô hình hóa hệ thống cấp thoát nước, lý thuyết lập mô hình, mô phỏng hệ thống cấp nước, mô phỏng hệ thống với phần mềm Epanet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 6: Quy hoạch mạng lưới thoát nước" cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên tắc quy hoạch và các sơ đồ thoát nước cơ bản. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 7: Mô hình hóa và thiết kế hệ thống thoát nước" cung cấp cho người học các kiến thức về thủy văn, tính thủy lực hệ thống thoát nước. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p cuc 23/09/2022 4 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 1: Chất lượng, hình thức phân phối nước và thiết bị" cung cấp cho người học các kiến thức về chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước, đánh giá chất lượng nguồn nước, hệ thống phân phối nước và thiết bị,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 2: Quản lý cung cầu trong cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán và dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng nước, quản lý cầu trong hệ thống cấp nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 8 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 8 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 8: Thoát nước vùng triều" cung cấp cho người học các kiến thức lý thuyết dòng chảy không ổn định trong tính toán thủy lực, phương trình dạng sóng khuếch tán, phương trình Saint Venant. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cuc 23/09/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số