• Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 3

  Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 3

  Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về xử lý các sự cố công trình xây dựng như: Xử lí sự cố công trình bê tông ứng suất trước, xử lí sự cố công trình kết cấu thép, xử lí sự cố công trình kết cấu đặc chủng, xử lí sự cố thấm dột, xử lí sự cố công trình trang trí cửa và...

   54 p cuc 28/07/2020 42 1

 • Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 1

  Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 1

  Để giúp cho các kỹ sư xây dựng có một số kiến thức trong công tác xử lý sự cố công trình, NXB Xây Dựng xuất bản bộ sách Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng của các tác giả Trung Quốc có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn biên soạn. Cuốn sổ tay này chủ yếu trình bày công tác kiểm định và xử lý 2 loại sự cố lớn của công trình là kết...

   76 p cuc 28/07/2020 39 1

 • Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 2

  Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 2

  Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập II): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Xử lí sự cố công trình bê tông cốt thép, xử lí sự cố nứt bê tông, xử lí sự cố biến dạng sai lệch vị trí, xử lí sự cố cường độ bê tông không đủ, kĩ thuật gia cố tăng cường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   174 p cuc 28/07/2020 38 1

 • Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập I): Phần 1

  Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập I): Phần 1

  Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập I): Phần 1 trình bày phân loại sự cố chất lượng công trình và nguyên nhân thường gặp, nhiệm vụ và đặc điểm xử lý sự cố chất lượng, đo kiểm tra chất lượng bên trong cấu kiện của bê tông,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p cuc 28/07/2020 40 1

 • Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập I): Phần 2

  Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập I)" tiếp tục trình bày các nội dung về xử lí sự cố công trình nền, xử lí sự cố công trình móng, xử lí sự cố công trình xây, xử lí sự cố công trình bê tông cốt thép,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   264 p cuc 28/07/2020 41 1

 • Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập III): Phần 2

  Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập III): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập III)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lí sự cố thấm dột, xử lí sự cố lớp trang trí, xử lí sự cố công trình trần, chất keo dán kết cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   189 p cuc 28/07/2020 40 1

 • Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập III): Phần 1

  Ebook Sổ tay Xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập III): Phần 1

  Để giúp cho các kỹ sư xây dựng có một số kiến thức trong công tác xử lý sự cố công trình, NXB Xây Dựng xuất bản bộ sách Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng của các tác giả Trung Quốc có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn biên soạn. Cuốn sổ tay này chủ yếu trình bày công tác kiểm định và xử lý 2 loại sự cố lớn của công trình là kết...

   120 p cuc 28/07/2020 38 1

 • Phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây

  Phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây

  Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài nguyên hệ thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong...

   7 p cuc 27/07/2020 33 1

 • Hợp tác công - tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Hợp tác công - tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Huy động nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được xác định là một trong ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Phú Thọ. Từ năm 2010 đến năm 2014, tỉnh đã triển khai thực hiện 242 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng then chốt, với tổng vốn huy động đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, trong đó có 03 dự án...

   4 p cuc 27/07/2020 30 1

 • Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

  Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

  Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới (NTM) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu bao gồm: chọn điểm nghiên cứu; thu thập và xử lý số liệu; đánh giá sự hài lòng của người dân

   8 p cuc 27/07/2020 36 1

 • Đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ cấp huyện - Nghiên cứu tại Phú Xuyên, Hà Nội

  Đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ cấp huyện - Nghiên cứu tại Phú Xuyên, Hà Nội

  Bài viết nghiên cứu điển hình huyện Phú Xuyên – Hà Nội để đưa ra đề xuất về mô hình PPP khả thi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương.

   10 p cuc 27/07/2020 32 1

 • Báo cáo về kế hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng an toàn phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

  Báo cáo về kế hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng an toàn phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

  Theo Tài liệu Hướng dẫn về thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn cho chương trình điện hạt nhân quốc gia (SSG-16) của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các quốc gia có chủ trương và bắt đầu triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải thiết lập được cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết cho chương trình điện hạt nhân của mình.

   12 p cuc 27/07/2020 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số