• Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

    Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

    Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và hy sinh, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại, làm cho đất nước, xã hội và...

     192 p cuc 19/06/2013 296 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số