• Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Nội dung Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con...

   163 p cuc 28/06/2019 138 3

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - (Phần 2) giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức...

   127 p cuc 28/06/2019 125 3

 • Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 1

  Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam” cung cấp cho người đọc các nội dung: Đảng cộng sản Việt Nam nói về giai cấp công nhân, Đảng cộng sản Việt Nam nói về công đoàn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p cuc 17/05/2019 150 1

 • Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 2

  Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam” cung cấp cho người đọc các nội dung Đang lãnh đạo giai cấp công nhân và Công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p cuc 17/05/2019 133 1

 • Ebook Cương lĩnh chính trị ngọn cờ lý tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

  Ebook Cương lĩnh chính trị ngọn cờ lý tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

  Để giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta .Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta của GS, TS. Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của cuốn sách đề cập...

   94 p cuc 17/05/2019 134 1

 • Ebook Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Những tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động năm 2009-2010: Phần 1 - NXB Văn hóa Văn nghệ

  Ebook Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Những tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động năm 2009-2010: Phần 1 - NXB Văn hóa Văn nghệ

  Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động của Thành ủy biên tập, phát hành tập sách này đó chính là sự trân trọng những tập thể và cá nhân đã thực hiện tốt Cuộc vận động; đồng thời giới thiệu mô hình, cách làm hay để đồng chí, đồng bào thành phố tham khảo, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức...

   145 p cuc 23/02/2019 155 1

 • Ebook Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Tập 1): Phần 1 - NXB Văn hóa Văn Nghệ

  Ebook Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Tập 1): Phần 1 - NXB Văn hóa Văn Nghệ

  Sách ra đời nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2012) và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Thành phố năm 2012, Ban Tuyên giáo Thành ủy sưu tầm, biên tập, phát hành tập sách “Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp thêm tư liệu...

   158 p cuc 23/02/2019 168 1

 • Ebook Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Tập 1): Phần 2 - NXB Văn hóa Văn Nghệ

  Ebook Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Tập 1): Phần 2 - NXB Văn hóa Văn Nghệ

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook thể hiện nội dung về những chiến sĩ cách mạng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mong rằng tập sách sẽ mang đến nhiều điều hữu ích cho các đồng chí và các bạn trong việc nghiên cứu, học tập, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị.

   80 p cuc 23/02/2019 138 1

 • Ebook Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - NXB Trẻ

  Ebook Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - NXB Trẻ

  Quyển sách: “Hỏi & đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, với hình thức hỏi & đáp súc tích, dễ hiểu, sách đã trở thành một tài liệu hữu ích trong các cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, đã được tái bản nhiều lần. Nhằm làm phong phú thêm nội dung, lần tái bản này đã tiến hành hiệu đính, cập nhật bổ sung tư liệu,...

   187 p cuc 23/02/2019 179 1

 • Ebook Con đường cứu nước Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Ebook Con đường cứu nước Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Ebook Con đường cứu nước Hồ Chí Minh có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Sách được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 100 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011). Phần 1 ebook thể hiện nội dung của 2 chương đầu: Chương 1: Vinh quang con đường cứu nước Hồ Chí Minh, chương 2: Hồ Chí Minh tim đường cứu nước. Mời các bạn đón đọc phần 1...

   101 p cuc 23/02/2019 151 1

 • Ebook Con đường cứu nước Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Ebook Con đường cứu nước Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Phần 2 ebook trình bày nội dung của chương 3: Con đường cứu nước Hồ Chí Minh. Và đây là một tập sách rất có giá trị trong việc tham khảo, nghiên cứu, học tập, giảng dạy, nhất là ở bậc đại học và sau đại học của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Công trình cũng thể hiện sự cố gắng của tác giả trong việc gắn...

   226 p cuc 23/02/2019 172 1

 • Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 1 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 1 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi" được bố cục thành 4 chương: Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh - Dân tộc và nhân loại; chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh, chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Phần 1 ebook thể hiện nội dung 2 chương đầu, mời các...

   140 p cuc 23/02/2019 168 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số