• Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 2 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 2 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Tiếp nối phần 1, phần 2 quyển sách đưa tới bạn 2 nội dung đó là Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh và chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Hy vọng cuốn sách góp thêm một tiếng nói, một cách nhìn, cách tiếp cận về nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

   134 p cuc 23/02/2019 137 1

 • Ebook Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách đem tới cho bạn những tư tưởng, bài học hay những câu chuyện mang tính giáo dục được rút ra từ Bác như: Lòng dân với Cụ Hồ, thầm lặng chúc “Cụ Hồ muôn tuổi”, Đền Hùng, nơi Bác Hồ về thăm, chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng, Bình Thuận; chiến thắng Bình Giã - Bà Rịa - Vũng Tàu... Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p cuc 23/02/2019 159 1

 • Ebook Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Mở đầu tập bản thảo, tác giả đã dẫn lại hai tác văn vĩ đại có giá trị xuyên thế kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc, nhà văn hóa của nhân loại, nhà chính trị lỗi lạc, nhà thơ khoáng đạt và thanh cao. Đó là hai công trình văn viết đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam: Tuyên ngôn độc lập và di chúc của Người; sau đó...

   97 p cuc 23/02/2019 162 1

 • Ebook Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Những tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động năm 2009-2010: Phần 2- NXB Văn hóa Văn nghệ

  Ebook Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Những tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động năm 2009-2010: Phần 2- NXB Văn hóa Văn nghệ

  Tiếp nối phần 1, phần 2 trình bày tới bạn đọc danh sách tập thể và cá nhân được biểu dương đồng thời nội dung sách đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân thành phố thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p cuc 23/02/2019 142 1

 • Ebook SOLAS - Ấn phẩm hợp nhất: Phần 1

  Ebook SOLAS - Ấn phẩm hợp nhất: Phần 1

  Ấn phẩm trình bày các nội dung hợp nhất của công ước SOLAS 1974, Nghị định thư 1988 của SOLAS và tất cả các bổ sung, sửa đổi sau đó kế cả những sửa đổi và bổ sung tháng 12 năm 2000. Phần 1 cuốn sách trình bày các điều khoản, các quy định và giấy chứng nhận của Công ước SOLAS 1974 và nghị định thư 1988. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   199 p cuc 10/07/2018 174 1

 • Ebook SOLAS - Ấn phẩm hợp nhất: Phần 2

  Ebook SOLAS - Ấn phẩm hợp nhất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "SOLAS - Ấn phẩm hợp nhất", phần 2 trình bày nội dung của nghị quyết A881 về việc áp dụng toàn cầu và thống nhất hệ thống hài hòa kiểm tra và chứng nhận (HSSC); danh mục giấy chứng nhận và hồ sơ phải được lưu giữ trên tàu; danh mục các nghị quyết của các hội nghị Chính phủ ký kết Công ước SOLAS....

   259 p cuc 10/07/2018 179 1

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Tài liệu gồm 6 chương chính: Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920-1930); Chương 2: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1945-1954); Chương 4: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975);...

   67 p cuc 30/06/2018 210 1

 • Ebook Hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng tại Cộng đồng Châu Âu

  Ebook Hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng tại Cộng đồng Châu Âu

  Ebook Hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng tại Cộng đồng Châu Âu là cuốn sách được xuất bản với mục tiêu làm rõ các khía cạnh của các luật tại Cộng đồng Châu Âu và cách áp dụng, cùng với những quy định thích hợp liên quan đến các hiệp định của WTO. Cùng tham khảo để mở rộng kiến thức.

   310 p cuc 30/06/2018 175 1

 • Ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người: Phấn 1 - NXB Lao động

  Ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người: Phấn 1 - NXB Lao động

  Phần 1 ebook "Putin - Sự trỗi dậy của một con người" của tác giả Trương Dự do NXB Lao động ấn hành gồm các nội dung chính: Vị tổng thống lớn lên trong đại tạp viện, cuộc đời tình báo hy vọng, đầu tư, nản lòng, bước tới trung tâm quyền lực, chiến tranh Che-sni-a,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   150 p cuc 30/06/2018 162 1

 • Ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người: Phấn 2 - NXB Lao động

  Ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người: Phấn 2 - NXB Lao động

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Putin - Sự trỗi dậy của một con người" của tác giả Trương Dự do NXB Lao động ấn hành gồm các nội dung chính: Pu-tin đã tiếp nhận một đống đổ nát, chính sách mới của Pu-tin, ngoại giao hai cánh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   103 p cuc 30/06/2018 175 1

 • Ebook Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt Nam

  Ebook Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt Nam

  Nội dung ebook trình bày những suy nghĩ của chính bản thân tác giả Alan Phan về niềm tin vào con người Việt, tự hào về quê hương Việt Nam, trận đấu kinh tế giữa người dân và chuyên gia, 7 rào cản giết chết các phi vụ M&A tại Việt Nam và những nghịch lý trong môi trường đầu tư Việt Nam.

   110 p cuc 30/05/2018 171 0

 • Ebook Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại: Phần 1 -

  Ebook Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại: Phần 1 -

  Phần 1 cuốn sách "Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại" của tác giả Alan C. Bowen giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số nhận xét về nguồn gốc triết học và khoa học Hy Lạp, khoa học của Phato - Quan điểm của ông và quan điểm của chúng tôi về ông, quan điểm của Aristotle về khoa học thuần nhất và khoa học ứng dụng,... Mời...

   253 p cuc 18/12/2015 277 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số