• Ebook Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại: Phần 2

  Ebook Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Thuyết Sectio canonis của Euclid và lịch sử của chủ nghĩa Pythagor, hòa âm học của Aristoxcnus và lý thuyết khoa học của Aristotle, quan hệ giữa hình học và lượng giác cầu Hy Lạp đối với thiên văn học Hy Lạp...

   206 p cuc 18/12/2015 291 1

 • Ebook Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Phần 1

  Ebook Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Phần 1

  Nội dung cuốn sách này là tập hợp một số bài nghiên cứu, bài báo và những tư liệu mới của các nhà sử học và các nhà nghiên cứu, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, xét về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Phần 1 của cuốn sách sau đây trình bày một số chủ đề như: Trường Sa và Hoàng Sa là...

   21 p cuc 25/08/2015 271 1

 • Ebook Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Phần 2

  Ebook Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Phần 2

  Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của ebook “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đề cập tới bối cảnh của cuộc tranh chấp hiện nay đối với hai quần đảo này nói riêng và Biển Đông nói chung, cũng như những ý kiến về một giải pháp cho cuộc tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Phần này gồm có 2 chủ đề lớn, đó là: Bối cảnh và giải pháp...

   127 p cuc 25/08/2015 207 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 31): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 31): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 31" bao gồm các văn kiện Đảng năm 1970 phản  ánh hoạt động của Đảng trong thời điểm nhân dân ta đang khắc phục hậu quả chiến tranh phá  hoại, khôi phục kinh tế, bảo vệ miền Bắc; chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ; nhân dân Đông Dương phải đối đầu với cuộc chiến tranh...

   114 p cuc 25/08/2015 210 1

 • Ebook Chiến tranh và chống chiến tranh: Sự sống còn của loài người ở cuối bình minh của thể kỷ XXI (Sách tham khảo) (Phần 2) - Alvin, Heidi Toffler

  Ebook Chiến tranh và chống chiến tranh: Sự sống còn của loài người ở cuối bình minh của thể kỷ XXI (Sách tham khảo) (Phần 2) - Alvin, Heidi Toffler

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chiến tranh và chống chiến tranh: Sự sống còn của loài người ở cuối bình minh của thể kỷ XXI", phần 2 trình bày các nội dung của 3 phần cuối bao gồm: Thông tin (Những chiến binh thông tin, tương lai của tình báo, sự tuyên truyền), mối nguy hiểm (Lưỡi cày trở thành thành thanh kiếm, thần linh được...

   225 p cuc 28/07/2015 165 1

 • EEbook Chiến tranh và chống chiến tranh: Sự sống còn của loài người ở cuối bình minh của thể kỷ XXI (Sách tham khảo) (Phần 1) - Alvin, Heidi Toffler

  EEbook Chiến tranh và chống chiến tranh: Sự sống còn của loài người ở cuối bình minh của thể kỷ XXI (Sách tham khảo) (Phần 1) - Alvin, Heidi Toffler

  "Chiến tranh và chống chiến tranh: Sự sống còn của loài người ở cuối bình minh của thể kỷ XXI" là một trong 4 cuốn sách (Cú sốc tương lai, Làn sóng thứ ba, Thăng trầm quyền lực) dự báo về một vấn đề hết sức quan trọng của xã hội loài người: Vấn đề chiến tranh và hòa bình trong thế kỷ XXI của hai tác giả Alvin, Heidi Toffler. Phần 1...

   193 p cuc 28/07/2015 163 1

 • Ebook 33 chiến lược của chiến tranh: Phần 2 - Robert Greene

  Ebook 33 chiến lược của chiến tranh: Phần 2 - Robert Greene

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: Nhận biết kẻ thù, áp đảo sự cưỡng kháng với tốc độ và sự đột ngột; kiểm soát động lực; tấn công vào nơi dễ bị tổn thương của kẻ thù; đánh bại kẻ thù từng phần; chuyển hướng và tấn công vào hông đối thủ; vây bọc quân thù; làm cho kẻ thù suy yếu,... Mời các...

   301 p cuc 28/07/2015 200 1

 • Ebook 33 chiến lược của chiến tranh: Phần 1 - Robert Greene

  Ebook 33 chiến lược của chiến tranh: Phần 1 - Robert Greene

  Phần 1 cuốn sách "33 chiến lược của chiến tranh" giới thiệu tới người đọc các chiến lược như: Tuyên chiến với kẻ thù, đừng chiến đấu với cuộc chiến vừa qua; giữa những sự kiện rối loạn, đừng đánh mất sự minh mẫn, tạo một ý thức về sự khẩn cấp và tuyệt vọng; tránh những cái bẫy của tư duy theo nhóm; phân tán các lực...

   192 p cuc 28/07/2015 219 1

 • Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội

  Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội

  Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 2 trình bày về các học thuyết chính trị ở Pháp vào thời kỳ khủng hoảng chế độ chuyên chế và cách mạng tư sản cuối thế kỷ XVII; những học thuyết chính trị ở Mỹ vào thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc; học thuyết chính trị ở Nga sau thế kỷ XVIII;... Mời các bạn tham khảo.

   419 p cuc 28/07/2015 302 2

 • Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội

  Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội

  Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 1 bao gồm những nội dung về tư tưởng chính trị của các nhà nước chiếm hữu nô lệ phương Đông cổ đại; học thuyết chính trị Hy Lạp cổ đại; tư tưởng chính trị La Mã thời kỳ chiếm hữu nô lệ; các học thuyết chính trị ở Tây Âu vào thời kỳ xuất hiện và phát triển của chế độ...

   299 p cuc 28/07/2015 293 2

 • Ebook Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động: Phần 1 - NXB Tư pháp

  Ebook Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động: Phần 1 - NXB Tư pháp

  Ebook Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động: Phần 1 bao gồm ba chương đầu với những nội dung về giới thiệu chung tham nhũng ở châu Á; nâng cao hiệu quả của chính sách và chương trình chống tham nhũng; chống tham nhũng ở Phi-líp-pin những tiến triển, hạn chế và thách thức.

   181 p cuc 28/07/2015 149 1

 • Ebook Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động: Phần 2 - NXB Tư pháp

  Ebook Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động: Phần 2 - NXB Tư pháp

  Ebook Đương đầu với tham nhũng ở châu Á - Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động: Phần 2 được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những nội dung về lũng đoạn Nhà nước dưới chế độ quản lý hiệu quả - thách thức từ kinh nghiệm của Hàn quốc; kiểm soát tham nhũng tại Thái Lan; tham nhũng ở In-đô-nê-xi-a; kết luận những bài...

   146 p cuc 28/07/2015 140 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số