• Ebook Vi Tính Thông Dụng - Tự Học Adobe photoshop 7 trong 24 giờ: Phần 1 - NXB Thanh Niên

  Ebook Vi Tính Thông Dụng - Tự Học Adobe photoshop 7 trong 24 giờ: Phần 1 - NXB Thanh Niên

  Sách được bố cục theo 24 giờ, hướng dẫn các bạn học cách tạo ảnh nghệ thuật với các công cụ và bộ lọc, tinh chỉnh các bức ảnh quét, sử dụng các lớp, kênh, đường dẫn, mặt nạ và mục chọn, sử dụng các hiệu ứng lớp đế dễ dàng tạo các hiệu ứng sáng rực, bóng đó,... Phần 1 ebook chia sẻ 12 giờ đầu, ứng với 12 nội dung giúp bạn làm...

   291 p cuc 23/02/2019 18 0

 • Ebook Vi Tính Thông Dụng - Tự Học Adobe photoshop 7 trong 24 giờ: Phần 2 - NXB Thanh Niên

  Ebook Vi Tính Thông Dụng - Tự Học Adobe photoshop 7 trong 24 giờ: Phần 2 - NXB Thanh Niên

  Phần 2 quyển sách tiếp tục đem tới bạn 12 giờ cuối vs 12 nội dung chuyên sâu vào Adobe photoshop 7, tỏng chuỗi 24 giờ của sách tự học vi tính có nội dung sau: Tạo và hiệu chỉnh các đường dẫn, các bộ lọc cải tiến hình ảnh, các bộ lọc tạo hiệu ứng nghệ thuật, các bộ lọc tạo biến dạng và các hiệu ứng thú vị... Với nội dung và cách bố cục...

   305 p cuc 23/02/2019 6 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính; khái niệm về giải thuật, các tính chất của giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ điều hành; tệp và thư mục, hệ điều hành DOS, hệ điều hành Windows,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (TT)

  Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (TT)

  Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính" giới thiệu tới người học những kiến thức cơ bản về máy tính, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về thông tin, dữ liệu, tin học, công nghệ thông tin, ứng dụng của Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội.

   13 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tt)

  Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tt)

  Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mạng máy tính, các thành phần của mạng máy tính Switch, Wifi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cuc 23/02/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, kiểu dữ liệu, câu lệnh (Statement), khung (cấu trúc) của một chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 2: Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiểu dữ liệu chuẩn trong C; khai báo và sử dụng biến, hằng; các lệnh vào ra dữ liệu với các biến; các lệnh vào ra khác,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 4: Con trỏ và mảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về con trỏ, các phép toán làm việc với con trỏ, khái niệm mảng, khai báo và sử dụng mảng, các thao tác cơ bản làm việc trên mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p cuc 23/02/2019 5 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 8 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 8 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 8: Tệp (FILE)" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu xuất nhập nhị phân và văn bản; các hàm thao tác cấp; đóng/mở tệp, xóa vùng đệm, kiểm tra lỗi, nhập xuất ký tự; các hàm nhập xuất theo kiểu văn bản; tệp văn bản và các thiết bị chuẩn

   71 p cuc 23/02/2019 6 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và xử lý thông tin, máy tính và phân loại máy tính, tin học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   32 p cuc 23/02/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số