• Giáo trình thực hành Kỹ năng tin học

  Giáo trình thực hành Kỹ năng tin học

  Giáo trình thực hành Kỹ năng tin học cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ năng xử lý văn bản chuyên nghiệp; Kỹ năng xử lý bảng tính nâng cao; Kỹ năng trình chiếu ấn tượng; Kỹ năng xử lý file PDF; Kỹ năng xử lý ảnh cơ bản; Kỹ năng sử dụng E-mail hiệu quả; Kỹ năng tìm kiếm thông tin và khai thác tài nguyên trên Internet;...Mời các bạn...

   34 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 2 - Vũ Thu Uyên

  Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 2 - Vũ Thu Uyên

  Tài liệu học tập Tin học văn phòng nhằm giúp các người dùng sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, đồng thời cũng giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ mới, phiên bản mới của Microsoft Office. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây nhé!

   85 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 1 - Vũ Thu Uyên

  Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 1 - Vũ Thu Uyên

  Mục đích của môn học này là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, lập bảng tính và trình diễn điện tử trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây nhé!

   103 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 9 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 9 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 9 - Cấu hình sử dụng máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cài đặt; Bootloader; Người dùng; Quản lý ứng dụng, service; Quản lý FS, phân quyền; Các mức cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo

   28 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 8 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 8 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 8 - Quản lý nhập xuất và quản lý hệ thống files, cung cấp cho người học những kiến thức như: /O management; File System management. Mời các bạn cùng tham khảo

   156 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 7 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 7 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 7 - Quản lý bộ nhớ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Memory Management; Virtual Memory. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 6 - Quản lý tiến trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình (Process); Định thì (Lập lịch, Scheduling); Đồng bộ (Synchronization); Tiểu trình (Thread). Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p cuc 23/05/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 5 - Tổng quan về hệ điều hành, cung cấp cho người học những kiến thức như: Computer System Overview; Operating System; Windows OS; Linux OS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p cuc 23/05/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 4 - I/O Bus and Device, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bus systems: ISA, PCI, PCI-E, ATA, SATA; COM interface; HDD. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p cuc 23/05/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 3 - Kiến trúc tập lệnh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình lập trình của máy tính; Các đặc trưng của lệnh máy; Các kiểu thao tác của lệnh tính; Các phương pháp định địa chỉ; Phân loại tập lệnh; Kiến trúc tập lệnh Intel x86 (instruction format). Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.2 - Tổ chức bộ nhớ máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống bộ nhớ; Bộ nhớ bán dẫn; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ cache; Bộ nhớ ngoài; Bộ nhớ ảo; Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2 - Tổ chức hệ thống máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: CPU (Central Processing Unit); Primary Memory; Secondary Memory ; I/O System. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cuc 23/05/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số