• Giáo trình môn học Tin học kế toán

  Giáo trình môn học Tin học kế toán

  Giáo trình môn học Tin học kế toán gồm có 3 chương cơ bản. Sau khi học xong giáo trình, sinh viên có thể hiểu được: Lập trang tính đơn giản, các hàm thông dụng, sắp xếp trên cơ sở dữ liệu, tính tổng các nhóm, các hàm trên cơ sở dữ liệu, ứng dụng kế toán trên các phần mềm kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để biết...

   134 p cuc 27/08/2021 18 1

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh có nội dung gồm 6 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Một số khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access, bảng dữ liệu (table), truy vấn (query), biểu mẫu (form), report (biểu báo), macro (tập lệnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p cuc 27/08/2021 11 0

 • Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản

  Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản

  Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về biên soạn các loại văn bản như: Những quy định chung về văn bản, văn bản pháp quy, văn bản hành chính, văn bản hợp đồng.

   68 p cuc 27/08/2021 13 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đại học Trường Đại học Thái Bình

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đại học Trường Đại học Thái Bình

  "Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đại học Trường Đại học Thái Bình" với các nội dung tổng quan về máy tính; hệ điều hành; hệ soạn thảo Microsoft word 2010. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   118 p cuc 31/07/2021 23 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đại học Trường Đại học Thái Bình

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đại học Trường Đại học Thái Bình

  "Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đại học Trường Đại học Thái Bình" nối tiếp phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức về lập trình bằng Pascal, Microsoft Powerpoint 2010, chức năng chính của phần mềm trình chiếu Powerpoint 2010 giúp sinh viên biết thiết kế một bài báo cáo, thuyết trình; sử dụng Internet...

   65 p cuc 31/07/2021 18 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 2

  Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 2

  Được nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính" trình bày khái niệm BUS trong chức năng các kênh truyền dẫn hông tin, dữ liệu liên kết các thành phần chức năng của một máy tính. Nội dung chương đề cập các mối liên kết thông qua hệ thống BUS giữa CPU với bộ nhớ, giữa CPU với các thiết bị ngoại vi...

   133 p cuc 30/06/2021 24 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 1

  Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 1

  "Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 1" giúp người học nắm được Giới thiệu những kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính, bắt đầu từ nguyên lý kiến trúc, chức năng, nhiệm vụ và các thành phần cơ bản tạo nên một máy tính theo nguyên lý Von Neumann; kiến trúc và các bước thiết kế kiến trúc đơn vị xử lý trung...

   104 p cuc 30/06/2021 24 0

 • Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình được chia ra làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục khác nhau. Các chương được sắp xếp theo trình tự từ lập trình hướng thủ tục trên C++ đến lập trình hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ bản. Nhiều mục bao gồm các ví dụ để mô tả cách sử dụng. Giáo trình được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ gồm 12 chương...

   119 p cuc 29/05/2021 41 1

 • Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2 có các nội dung chính sau: Lập trình hướng đối tượng, namespace, ngoại lệ, làm việc với file, các lớp thư viện. Cuối giáo trình còn cung cấp một số bài tập thực hành và một số thuật ngữ anh-việt tương ứng được sử dụng trong giáo trình này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p cuc 29/05/2021 53 1

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 3: Nội dung môn Tin học" trình bày nội dung giáo dục Tin học, nội dung Tin học của chương trình, nội dung Tin học và hoạt động của học sinh.

   33 p cuc 25/04/2021 32 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 1: Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học 1" trình bày đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn phương pháp dạy học tin học; tính khoa học của bộ môn; những khoa học liên quan đến bộ môn; phương pháp nghiên cứu bộ môn.

   42 p cuc 25/04/2021 33 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 2: Định hướng quá trình dạy học môn Tin học" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn mục tiêu dạy môn Tin học, các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Tin học.

   28 p cuc 25/04/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số