• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" giới thiệu các khái niệm về thông tin, dữ liệu, đơn vị đo thông tin, tin học, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin số, biểu diễn thông tin phi số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p cuc 27/04/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành Windows 7" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010" giúp người học làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ họa trong văn bản, kiểm duyệt nội dung văn bản, tham chiếu và chú thích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p cuc 27/04/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010" được biên soạn nhằm giúp người học làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010.

   111 p cuc 27/04/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Microsoft Office PowerPoint 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình, hiệu chỉnh các đối tượng cần thiết, tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cuc 27/04/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Microsoft Oulook 2010" đã giới thiệu Microsoft Outlook, khởi tạo Microsoft Outlook, một số giao thức gửi và nhận thư điện tử, giao diện Microsoft Outlook, quản lý môi trường Outlook, quản lý thư, quản lý lịch, quản lý địa chỉ liên lạc và các nhóm.

   30 p cuc 27/04/2018 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 8: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, tìm hiểu về mạng điện thoại, các mạng ngang hàng, các mạng LAN và WAN, lợi ích của mạng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 9: An toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định các vấn đề về đạo đức, nội dung lý thuyết về An toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu hoặc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Bổ sung lập trình Socket - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Bổ sung lập trình Socket - Bùi Minh Quân

  Bài giảng "Lập trình mạng: Bổ sung lập trình Socket" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình Socket với giao thức HTTP, lập trình Socket với giao thức SMTP, lập trình Socket với giao thức POP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cuc 27/04/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Java - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Java - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng - Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Java trình bày các nội dung: Sơ lược về ngôn ngữ Java, các khái niệm cơ bản, biên dịch và thực thi dùng JDK, một số kỹ thuật, ngoại lệ, nhập xuất, thread. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cuc 27/04/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Tổng quan về lập trình mạng - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Tổng quan về lập trình mạng - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng - Tổng quan về lập trình mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền thông, cơ chế giao tiếp liên quá trình (IPC), mô hình OSI, mạng TCP/IP, dịch vụ mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 27/04/2018 9 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Ống dẫn - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng: Ống dẫn - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Lập trình mạng - Ống dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ống dẫn trong Java, ví dụ về ống dẫn trong Java. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p cuc 27/04/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số