• Ebook Bài tập tin học đại cương: Phần 1

  Ebook Bài tập tin học đại cương: Phần 1

  Bài tập Tin học đại cương gồm phần các câu hỏi trắc nghiệm và phần các bài tập tự luận, sách được sử dụng để bổ trợ cho Giáo trình Tin học đại cương, có thể làm tài liệu học tập cho sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cũng như các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ trong cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cuc 24/06/2020 25 0

 • Ebook Bài tập tin học đại cương: Phần 2

  Ebook Bài tập tin học đại cương: Phần 2

  Tin học đại cương là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống máy tính và việc xử lý thông tin trong máy tính cũng như các kiến thức về cơ sở dữ liệu, các hệ điều hành cơ bản, các chương trình cơ bản của Windows, tạo kiến thức nền tảng cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội....

   67 p cuc 24/06/2020 26 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị trong Excel, các dạng đồ thị, vẽ đồ thị, các thành phần của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cuc 24/06/2020 23 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi động máy tính và Windows, màn hình làm việc của Windows, các đối tượng của Windows, tắt máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p cuc 24/06/2020 20 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu nhóm hàm tài chính trong Excel, thao tác với các hàm tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cuc 24/06/2020 22 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng chung, định dạng ký tự, định dạng trang văn bản, qịnh dạng trang văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cuc 24/06/2020 19 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức, hàm, các hàm cơ bản, các toán tử và dạng dữ liệu, tham chiếu tương đối, tuyệt đối; cách sử dụng hàm mảng, cách kiểm tra công thức, các chú ý khi thành lập công thức.

   21 p cuc 24/06/2020 20 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Đình Hoa Cương

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Đình Hoa Cương

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 4: Bẳng tính MS Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel 2010, các thao tác cơ bản, hàm trong Excel, nhóm hàm toán học, nhóm hàng logic, nhóm hàm thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p cuc 24/06/2020 19 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành do GV Lê Viết Mẫn biên soạn sẽ cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành và hệ điều hành Windows. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cuc 24/06/2020 22 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng tổng hợp chi phí và thu nhập, xác định mức sản lượng có lợi nhuận tối đa, tính toán lượng tiền lưu thông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cuc 24/06/2020 19 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, khấu hao tuyến tính cố định, khấu hao nhanh, tính các giá trị còn lại của tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p cuc 24/06/2020 21 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, giá trị tương lai, giá trị hiện tại, các giá trị khác, phuhowng pháp lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p cuc 24/06/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số