• Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình "Tin học ứng dụng" được kết cấu gồm 4 chương và chia thành 2 phần. Phần 1 này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và các bước thực hành về phần mềm AutoCad 2004; giới thiệu và hướng dẫn thực hành phần mềm Topo 2005;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p cuc 23/09/2022 9 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình "Tin học ứng dụng" được kết cấu gồm 4 chương và chia thành 2 phần. Phần 2 này tiếp tục giới thiệu những kiến thức cơ bản về bộ hệ phần mềm Mapping Office; biên tập và thành lập bản đồ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về bảo mật ứng dụng web; Các dạng tấn công thường gặp lên ứng dụng web; Các biện pháp bảo mật máy chủ, ứng dụng và trình duyệt web;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật trong phát triển và triển khai ứng dụng web; Tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu; Các cơ chế bảo mật cơ sở dữ liệu; Sao lưu, khôi phục dự phòng, kiểm toán và giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu.

   67 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng An toàn hệ điều hành: Phần 2

  Bài giảng An toàn hệ điều hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng tiếp tục trình bày các nội dung về các mô hình an toàn chính tắc cho phép mô tả và kiểm chứng các yêu cầu cần phải đạt với mô hình đề xuất; Giới thiệu cách thức giúp cho việc đánh giá và kiểm tra các yêu cầu an toàn với hệ thống máy tính thông qua việc xây dựng các đặc tả yêu cầu hệ thống. Mời các...

   35 p cuc 23/09/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn hệ điều hành: Phần 1

  Bài giảng An toàn hệ điều hành: Phần 1

  Hệ điều hành là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống máy tính giúp cho con người có thể khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu vấn đề cơ bản với an toàn hệ điều hành; Một số cơ chế đảm bảo an toàn phần cứng dựa trên cơ chế bảo vệ theo lớp; Cơ chế an toàn của...

   66 p cuc 23/09/2022 3 0

 • Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 1 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 1 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; kiểm chứng và xác nhận; kiểm thử phần mềm; các phương pháp kiểm thử; kiểm thử tích hợp; kỹ nghệ độ tin cậy phần mềm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 2 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 2 - Thạc Bình Cường

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: kiểm thử phần mềm trong công nghiệp; ước lượng giá thành phần mềm; quản lý chất lượng phần mềm; quản lý cấu hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính; Các dòng vào-ra (stream); Lập trình đa luồng trong java; Lớp inetaddress. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p cuc 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình với giao thức TCP; Lập trình với giao thức UDP; Kỹ thuật lập trình phân tán RMI. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p cuc 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Điện toán đám mây và ứng dụng

  Giáo trình Điện toán đám mây và ứng dụng

  Giáo trình sẽ cung cấp cho người đọc một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây.

   77 p cuc 22/08/2022 17 0

 • Giáo trình PHP & MySQL - Bùi Quốc Huy

  Giáo trình PHP & MySQL - Bùi Quốc Huy

  Giáo trình "PHP & MySQL" nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về HTML và Javascript; tổng quan PHP; toán tử và biểu thức; mảng trong PHP (Array); hàm và gọi lại hàm; làm việc với chuỗi; các thao tác trên file; xử lý form trong PHP; quản lý phiên làm việc; tổng quan MySQL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p cuc 22/08/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số