• Bài giảng Lập trình Java: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 7 cung cấp các kiến thức về vào ra dữ liệu. Bài này gồm có những nội dung cơ bản sau: Các luồng vào-ra dữ liệu, vào-ra dữ liệu trên thiết bị chuẩn, vào-ra dữ liệu trên file nhị phân, vào-ra dữ liệu trên file văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cuc 27/10/2016 333 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 8 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 8: Xây dựng giao diện chương trình. Nội dung chính trong bài gồm: Giới thiệu các gói lập trình giao diện trong Java: Java AWT, Java Swing; lập trình giao diện cơ bản với Java AWT; lập trình giao diện cơ bản với Java Swing.

   69 p cuc 27/10/2016 242 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 9: Điều khiển luồng. Nội dung trình bày trong bài gồm: Tạo và điều khiển luồng trong Java, lập trình đa luồng trong Java, đa luồng trên giao diện chương trình, Deadlock và Livelock. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cuc 27/10/2016 225 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 10 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 10 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 10 - Collections framework. Những nội dung chính trong bài giảng gồm có: Giới thiệu chung về collection, các giao diện trong collections framework, list và iterator, tìm kiếm và sắp xếp trên list. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p cuc 27/10/2016 196 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 11: Thuật toán đệ quy. Sau khi học xong bài 11, người học có thể nắm bắt được một số kiến thức cơ bản như: Thuật toán đệ quy và hàm đệ quy là gì? Thuật toán đệ quy hoạt động như thế nào? Một số thuật toán đệ quy đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cuc 27/10/2016 334 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 12 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 12 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 12 giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu trong Java. Nội dung chính trong bài này gồm có: Danh sách liên kết (Linked List), ngăn xếp (Stack), hàng đợi (Queue), cây (Tree). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p cuc 27/10/2016 221 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 13 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 13 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 13 trang bị cho người học những kiến thức về lập trình socket trong Java. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Cơ bản về mạng máy tính, URL, lập trình socket trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cuc 27/10/2016 233 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 14 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 14 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 14 trình bày những kiến thức cơ bản về lập trình với CSDL trong Java. Nội dung cụ thể trong bài gồm: Các khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, cú pháp SQL cơ bản, lập trình với CSDL trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cuc 27/10/2016 226 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 15 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 15 - Bùi Trọng Tùng

  Bài 15 - Thiết kế hướng đối tượng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: MVC là gì? Java Swing và MVC, xây dựng phần mềm theo mô hình MVC, các bước xử lý yêu cầu người dùng, Unified Modeling Language, các biểu đồ UML chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 27/10/2016 280 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Nguyễn Thanh Sơn

  Chương 3 - Các bài toán đường đi. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đường đi ngắn nhất: Bài toán, nguyên lý Bellman, thuật toán Dijkstra, thuật toán Floyd, thuật toán Ford-Bellman, đồ thị Euler; đồ thị Euler; đồ thị Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p cuc 27/10/2016 237 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Nguyễn Thanh Sơn

  Chương 2 - Cây. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Định nghĩa cây, sự tồn tại đỉnh treo, các định nghĩa tương đương, xác định cây tối đại, cây tối đại ngắn nhất, ma trận trọng lượng, xác định cây tối đại ngắn nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cuc 27/10/2016 234 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 trình bày những kiến thức đại cương về đồ thị. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Định nghĩa đồ thị, đồ thị hữu hạn, đỉnh kề, một số khái niệm, các dạng đồ thị, bậc của đỉnh, mối liên hệ bậc - số cạnh,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p cuc 27/10/2016 309 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số