• Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức về giải phương trình và giải hệ phương trình bằng Solver và bằng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cuc 24/06/2020 75 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán tối ưu dạng tổng quát, bài toán sản xuất, bài toán đầu tư. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p cuc 24/06/2020 76 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p cuc 24/06/2020 77 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập tin, thư mục, Windows Explorer. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p cuc 24/06/2020 84 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Subtotal, hàm dữ liệu, pivot table, pivot chart. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p cuc 24/06/2020 74 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google" giới thiệu tới người học một số kiến thức tổng quan và ứng dụng của google như: Search, mail, calendar, drive, groups. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   85 p cuc 24/06/2020 102 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Thao tác cơ bản, ví dụ về tạo bảng tính, in ấn và lưu file PDF. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cuc 24/06/2020 73 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại máy tính điện tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cuc 24/06/2020 71 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn thông tin loại số, biểu diễn thông tin loại phi số, đơn vị tính và các hệ đếm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cuc 24/06/2020 89 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Công thức và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức và hàm, các hàm cơ bản, các toán tử và dạng dữ liệu, tham chiếu tương đối, tuyệt đối, cách sử dụng hàm mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cuc 24/06/2020 82 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị trong Excel, các dạng đồ thị, vẽ đồ thị, các thành phần của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cuc 24/06/2020 79 1

 • Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan cung cấp cho người học các kiến thức về mạng Wan và thiết kế mạng Wan và phần kết luận. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   74 p cuc 27/05/2020 118 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số