• Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 7 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 7 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Chương 7 giới thiệu về mô hình mạng lưới đường. trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất - Phương pháp thế vị, bài toán đường dây loa, bài toán tìm luồng cực đại. Mời các bạn tham khảo.

   17 p cuc 26/09/2016 238 2

 • Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 8 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 8 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Chương 8 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quy hoạch động. Nội dung chính trong chương này gồm: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất, bài toán về sức chở hàng, bài toán về sản xuất và tồn trữ.

   31 p cuc 26/09/2016 239 2

 • Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 9 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 9 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Chương 9: Lý thuyết tồn trữ. Chương này gồm những nội dung chính: Bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi biết chính xác nhu cầu tiêu thụ, bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi bổ sung hàng liên tục hàng ngày, bài toán đặt hàng có hạ giá.

   30 p cuc 26/09/2016 221 2

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài 1 giới thiệu tổng quan về máy tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, các hệ đếm thông dụng, bảng mã ASCII, phần cứng và phần mềm, các thế hệ máy tính, hệ điều hành Windows.

   36 p cuc 26/09/2016 231 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài 2 - Một số khái niệm cơ sở. Nội dung chính trong bài giảng gồm có: Khái niệm thuật toán, biểu diễn thuật toán, thiết lập môi trường soạn thảo và chạy chương trình C++, sơ đồ quá trình lập trình, các thành phần cơ bản của C++. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cuc 26/09/2016 248 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài 3 giới thiệu về các thành phần cơ bản cuả C++ và nhập xuất dữ liệu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các toán tử, biểu thức, câu lệnh, một số hàm toán học, xuất dữ liệu, nhập dữ liệu, nhập xâu kí tự. mời tham khảo.

   28 p cuc 26/09/2016 229 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài 4 - Hàm và thủ tục. Trong bài này người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau: Phân rã bài toán, hàm, thủ tục, các cách truyền tham số, phạm vi và vòng đời. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   19 p cuc 26/09/2016 252 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài 5 cung cấp cho người học những kiến thức về đọc ghi dữ liệu với tệp tin và cấu trúc lệnh rẽ nhánh. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Đọc ghi dữ liệu với tệp tin, cấu trúc lệnh rẽ nhánh, câu lệnh if, câu lệnh switch. Mời các bạn tham khảo.

   27 p cuc 26/09/2016 312 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài này cung cấp cho người học những kiến thức về cấu trúc lệnh lặp. Nội dung chính trong bài giảng gồm: Vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p cuc 26/09/2016 228 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 7&8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 7&8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết về cấu trúc mảng, điển hình là mảng một chiều và mảng hai chiều. Những nội dung chính trong bài này gồm có: Khai báo mảng, sử dụng mảng, một số bài toán, khai báo mảng hai chiều, sử dụng mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cuc 26/09/2016 214 1

 • Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 9&10 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng môn học Tin đại cương: Bài 9&10 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng bài 9 và 10 cung cấp những kiến thức về kiểu chung, lớp string, lớp vector. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chương trình con chung, kiểu chung; lớp, lớp string; các toán tử với xâu kí tự; các hàm kí tự; lớp vector; khai báo vector;... mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cuc 26/09/2016 257 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 5 trình bày những kiến thức căn bản về lý thuyết đồ thị, cách biểu diễn, một số thuật toán trên đồ thị; đánh giá thuật toán và một số ứng dụng của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   53 p cuc 26/09/2016 241 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số