• Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, Mạng Lan và thiết kế mạng Lan. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   90 p cuc 27/05/2020 104 1

 • Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 2

  Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 2

  tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công" với các nội dung như sau: tổng hợp các loại virus worm, trojan, spyware; cách diệt và khôi phục máy vi tính bị nhiễm; cách diệt virus w32.randsom.a; cách diệt trojan.fakemess; khôi phục các giá trị gốc trong registry; cách diệt w32.gaut.a; cách diệt trojan.newarxy; cách diệt w32.wecori; cách...

   105 p cuc 28/04/2020 122 1

 • Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 1

  Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 1

  Ebook "Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công" phần 1 gồm các nội dung: lịch sử phát triển virus máy tính, phòng chống và khắc phục sự cố máy tính nhiễm virus qua yahoo! và messenger, không cho spyware chiếm quyền điều khiển home page, cách phát hiện và phòng chống virus, kinh nghiệm phòng chống virus, nhận biết máy tính bị nhiễm virus, sử dụng chương...

   47 p cuc 28/04/2020 126 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 11 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 11 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 11: Đồ thị trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các dạng biểu đồ, các bước tạo biểu đồ, điều chỉnh biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cuc 28/04/2020 65 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 13 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 13 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 13: Lập trình VBA trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu VBA, một số kiến thức cơ bản, VBA, Macro, xây dựng hàm mới trong Excel, một số ví dụ cơ bản về Marco. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p cuc 28/04/2020 93 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2+3 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2+3 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 2+3: Soạn thảo căn bản với Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu phần mềm soạn thảo Microsoft Word, một số thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p cuc 28/04/2020 100 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 12 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 12 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 12: Quản trị dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng kết theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p cuc 28/04/2020 90 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ thông tin và máy tính, sử dụng Windows Explorer, soạn thảo tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p cuc 28/04/2020 100 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học,mục tiêu môn học, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những quy định miễn môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cuc 28/04/2020 94 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 4: Bảng biểu và đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, thanh công cụ Table and Border, vẽ khối hình cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cuc 28/04/2020 97 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 5: In ấn và trộn tài liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình để in ấn, tính năng Page Setup, tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang, chèn số trang tự động, xem tài liệu trước khi in, in tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cuc 28/04/2020 97 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 6 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 6 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 6: Một số tính năng khác của Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập Bookmark và Hyperlink, tạo chỉ mục cho ảnh, kiểm tra thay đổi, thêm các dòng bình luận (comment), tạo chú thích cho văn bản, tính năng đếm từ, bảo vệ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cuc 28/04/2020 86 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số