• Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập tin, thư mục, Windows Explorer. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p cuc 24/06/2020 61 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Subtotal, hàm dữ liệu, pivot table, pivot chart. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p cuc 24/06/2020 57 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google" giới thiệu tới người học một số kiến thức tổng quan và ứng dụng của google như: Search, mail, calendar, drive, groups. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   85 p cuc 24/06/2020 69 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Thao tác cơ bản, ví dụ về tạo bảng tính, in ấn và lưu file PDF. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cuc 24/06/2020 54 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại máy tính điện tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cuc 24/06/2020 51 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn thông tin loại số, biểu diễn thông tin loại phi số, đơn vị tính và các hệ đếm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cuc 24/06/2020 64 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Công thức và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức và hàm, các hàm cơ bản, các toán tử và dạng dữ liệu, tham chiếu tương đối, tuyệt đối, cách sử dụng hàm mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cuc 24/06/2020 60 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị trong Excel, các dạng đồ thị, vẽ đồ thị, các thành phần của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cuc 24/06/2020 58 1

 • Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan cung cấp cho người học các kiến thức về mạng Wan và thiết kế mạng Wan và phần kết luận. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   74 p cuc 27/05/2020 95 1

 • Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, Mạng Lan và thiết kế mạng Lan. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   90 p cuc 27/05/2020 84 1

 • Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 2

  Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 2

  tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công" với các nội dung như sau: tổng hợp các loại virus worm, trojan, spyware; cách diệt và khôi phục máy vi tính bị nhiễm; cách diệt virus w32.randsom.a; cách diệt trojan.fakemess; khôi phục các giá trị gốc trong registry; cách diệt w32.gaut.a; cách diệt trojan.newarxy; cách diệt w32.wecori; cách...

   105 p cuc 28/04/2020 98 1

 • Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 1

  Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 1

  Ebook "Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công" phần 1 gồm các nội dung: lịch sử phát triển virus máy tính, phòng chống và khắc phục sự cố máy tính nhiễm virus qua yahoo! và messenger, không cho spyware chiếm quyền điều khiển home page, cách phát hiện và phòng chống virus, kinh nghiệm phòng chống virus, nhận biết máy tính bị nhiễm virus, sử dụng chương...

   47 p cuc 28/04/2020 102 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số