• Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 11 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 11 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 11: Đồ thị trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các dạng biểu đồ, các bước tạo biểu đồ, điều chỉnh biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cuc 28/04/2020 50 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 13 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 13 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 13: Lập trình VBA trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu VBA, một số kiến thức cơ bản, VBA, Macro, xây dựng hàm mới trong Excel, một số ví dụ cơ bản về Marco. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p cuc 28/04/2020 74 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2+3 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2+3 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 2+3: Soạn thảo căn bản với Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu phần mềm soạn thảo Microsoft Word, một số thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p cuc 28/04/2020 74 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 12 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 12 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 12: Quản trị dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng kết theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p cuc 28/04/2020 69 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ thông tin và máy tính, sử dụng Windows Explorer, soạn thảo tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p cuc 28/04/2020 72 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học,mục tiêu môn học, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những quy định miễn môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p cuc 28/04/2020 73 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 4: Bảng biểu và đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, thanh công cụ Table and Border, vẽ khối hình cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cuc 28/04/2020 74 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 5: In ấn và trộn tài liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình để in ấn, tính năng Page Setup, tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang, chèn số trang tự động, xem tài liệu trước khi in, in tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cuc 28/04/2020 75 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 6 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 6 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 6: Một số tính năng khác của Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập Bookmark và Hyperlink, tạo chỉ mục cho ảnh, kiểm tra thay đổi, thêm các dòng bình luận (comment), tạo chú thích cho văn bản, tính năng đếm từ, bảo vệ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cuc 28/04/2020 65 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 8 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 8 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 8: Thao tác với bảng tính trên Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel, các thao tác cơ bản trên Excel, xử lý dữ liệu trong bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cuc 28/04/2020 72 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9+10 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9+10 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hàm toán học, các hàm logic, các hàm ký tự, các hàm xử lý ngày tháng, các hàm tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p cuc 28/04/2020 63 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông tin – Tin học, cách biểu diễn thông tin, phân loại máy tính điện tử, nguyên lý hoạt động và thành phần của MTĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p cuc 28/04/2020 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số