• Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 3 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 3: Nội dung môn Tin học" trình bày nội dung giáo dục Tin học, nội dung Tin học của chương trình, nội dung Tin học và hoạt động của học sinh.

   33 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 1: Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học 1" trình bày đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn phương pháp dạy học tin học; tính khoa học của bộ môn; những khoa học liên quan đến bộ môn; phương pháp nghiên cứu bộ môn.

   42 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 2 - ThS. Kiều Phương Thùy

  "Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 2: Định hướng quá trình dạy học môn Tin học" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn mục tiêu dạy môn Tin học, các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Tin học.

   28 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 7: Xử lý sự cố

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 7: Xử lý sự cố

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 7: Xử lý sự cố" chỉ ra các bố cục và tính năng tương tự trên màn hình giữa các ứng dụng; ghi nhận các mẹo và các công cụ trên màn hình để dễ dàng truy cập; cách sử dụng và tùy chỉnh thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar); sử dụng các lệnh và điều hướng trên Ribbon; cách điều hướng xung quanh màn...

   50 p cuc 25/04/2021 7 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 6: Xử lý sự cố

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 6: Xử lý sự cố

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 6: Xử lý sự cố" được biên soạn giúp người học nắm được cách xác định một vấn đề để có giải pháp; xem xét cách bạn có thể quản lý phần cứng; nhận biết các vấn đề phần mềm có thể gây ra là gì; xác định các giải pháp tiềm năng cho các vấn đề phần mềm; cách tìm và sử dụng các nguồn tài nguyên...

   46 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 5: Phần mềm

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 5: Phần mềm

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 5: Phần mềm" tìm hiểu các phần mềm ứng dụng khác nhau; cài đặt một chương trình mới; gỡ bỏ một chương trình; cài đặt lại một chương trình; cập nhật một chương trình.

   46 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 3: Phần cứng

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 3: Phần cứng

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 3: Phần cứng" tìm hiểu các đơn vị bits và byte, mega, giga, tera, hay peta, ertz và gigahertz; đơn vị xử lý trung tâm (CPU); chíp vi xử lý; bộ nhớ ROM và RAM; kiểu lưu trữ “bốc hơi” và “không bốc hơi”.

   50 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 4: Control Panel

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 4: Control Panel

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 4: Control Panel" thông tin đến người học về khởi động Control Panel; thay đổi các chế độ xem; thay đổi sự hiển thị của màn hình nền; thay đổi ngày giờ; tìm kiếm các thiết lập cho các tùy chọn khả năng truy cập; cài đặt các tùy chọn khác nhau về nguồn điện; xác định các loại và giới hạn của tài khoản...

   46 p cuc 25/04/2021 7 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 2: Tập tin và thư mục

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 2: Tập tin và thư mục

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 2: Tập tin và thư mục" để nắm chi tiết các kiến thức làm việc với một cửa sổ điển hình; tập tin hoặc thư mục; lựa chọn các tập tin hoặc thư mục; sao chép hoặc di chuyển các tập tin hoặc thư mục; thay đổi cách quan sát các ổ đĩa, tập tin hay thư mục; cách tạo, tùy biến hay thay...

   55 p cuc 25/04/2021 7 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành

  "Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành" với các nội dung cách hệ điều hành làm việc; cách khởi động và thoát khỏi Windows; phần mềm ứng dụng khác với hệ điều hành như thế nào; cách sử dụng nút start; cách điều hướng trong Desktop; cách sử dụng thanh tác vụ; mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm; các bản cập nhật phần mềm...

   43 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình

  "Giáo trình Kỹ thuật lập trình" được biên soạn thông tin đến các bạn những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình; một số cấu trúc dữ liệu cơ bản; hàm và cấu trúc chương trình; kỹ thật lập trình cấu trúc; cơ bản về thuật toán; một số cấu trúc phức hợp; thao tác với tệp dữ liệu.

   211 p cuc 31/03/2021 22 0

 • Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm

  Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm

  "Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm" bao gồm 5 chương với các nội dung: phân tích hệ thống và yêu cầu phần mềm; thiết kế và cài đặt phần mềm; đảm bảo, kiểm chứng và duy trì tính toàn vẹn phần mềm; tự động hóa các hoạt động phát triển phần mềm; vấn đề quản lý dự án phần mềm.

   282 p cuc 31/03/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số