• Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - ThS. Vũ Văn Huân

    Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - ThS. Vũ Văn Huân

    Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - ThS. Vũ Văn Huân có nội dung cung cấp cho người học những kiến thức chung nhất về hệ điều hành máy tính, giúp người học nắm bắt được những nguyên lý cơ bản và nguyên tắc làm việc của một hệ điều hành máy tính tổng quát, từ đó áp dụng để làm việc tốt với các hệ điều hành cụ thể trên thực tế,...

     6 p cuc 18/01/2017 81 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số