• Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế

  Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế

  Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đè chính như: Giới thiệu các phần mềm ứng dụng trong xây dựng phần mền sáp 2000, những khái niệm cơ bản, kết cấu hệ thanh,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   75 p cuc 24/11/2016 461 5

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 2)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 2)

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng dữ liệu trong Excel, nhập dữ liệu trong Excel, tạo dãy dữ liệu tự động, chỉnh sửa dữ liệu, khái niệm về địa chỉ, tham chiều tương đối, tuyệt đối. Mời các bạn cũng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cuc 27/10/2016 336 4

 • Bài giảng Tin học xây dựng - Lê Quỳnh Mai (Chủ biên)

  Bài giảng Tin học xây dựng - Lê Quỳnh Mai (Chủ biên)

  Xây dựng chương trình tính đặc trưng hình học của một số loại mặt cắt cơ bản hay dùng trong kết cấu cầu, chương trình lập bảng tổng hợp vật tư, xây dựng chương trình nhập dữ liệu và tự động tạo bản vẽ bố trí chung trụ cầu thân đặc trong Autocad,... là những nội dung chính trong bài giảng "Tin học xây dựng". Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p cuc 24/11/2016 236 4

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuyết trình bằng máy tính

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuyết trình bằng máy tính

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Thuyết trình bằng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, đồ họa, tạo hiệu ứng động, tạo Slide Master. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p cuc 27/10/2016 246 3

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 4)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 4)

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 4)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm Hàm trong MS Excel, các hàm thông dụng trong Excel, các bài tập ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cuc 27/10/2016 296 3

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 3)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 3)

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thao tác sao chép di chuyển dữ liệu, chèn thêm dòng và cột, xóa dòng và cột, tìm kiếm và thay thế, canh lề ô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cuc 27/10/2016 258 3

 • Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 1 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 1 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Chương 1: Lý thuyết ra quyết định. Chương này trình bày những nội dungc hính sau: Các môi trường ra quyết định, ra quyết định trong điều kiện rủi ro, ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, cây quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cuc 26/09/2016 269 3

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (TT)

  Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (TT)

  Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính" giới thiệu tới người học những kiến thức cơ bản về máy tính, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cuc 23/02/2019 164 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên Java

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên Java

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên Java" giới thiệu các khái niệm về các luồng (Stream) nhập xuất, các loại luồng, phân cấp các luồng, thao tác với các luồng xử lý trong Java, lớp File, một số ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p cuc 24/02/2017 255 2

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: OpenOffice và in ấn

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: OpenOffice và in ấn

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 7: OpenOffice và in ấn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu OpenOffice, in ấn trong MS Office 2010. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dung làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p cuc 27/10/2016 201 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu Java

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu Java

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu Java" trình bày lịch sử phát triển của Java, đặc trưng của Java, tổng quan lập trình Java, kiến trúc chương trình xây dựng trên Java, Case Study I. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p cuc 24/02/2017 227 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên Java

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên Java

  Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên Java" trình bày các khái niệm về tập hợp, so sánh tập hợp và mảng, các Lớp Tập hợp trong Java, ứng dụng của Tập hợp trong lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p cuc 24/02/2017 267 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số