• Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo chuỗi, các thao tác trên String, một số hàm và thủ tục. Qua đó giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản trong nội dung bài giảng này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 31/08/2018 1008 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 4: Cấu trúc điều kiện (rẽ nhánh)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về cấu trúc rẽ nhánh, các phép toán logic và quan hệ, cấu trúc điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cuc 21/02/2017 895 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Hệ thống bộ nhớ trình bày bảng mạch và mô đun nhớ, RAM tĩnh và RAM động, hệ thống bộ nhớ hai mức, bộ nhớ Cache, bộ nhớ ảo, bộ nhớ là một phân hệ của máy tính. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

   76 p cuc 27/06/2017 660 1

 • Bài giảng Tin học lý thuyết - Chương 7: Máy Turing (Turing Machine)

  Bài giảng Tin học lý thuyết - Chương 7: Máy Turing (Turing Machine)

  Chương 7 trang bị cho người học những kiến thức về máy Turing (Turing Machine). Những nội dung chính trong chương này gồm: Mô hình TM, TM nhận dạng ngôn ngữ, TM tính toán hàm số nguyên, các kỹ thuật xây dựng TM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cuc 27/10/2016 628 1

 • Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế

  Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế

  Bài giảng Ứng dụng Tin học trong thiết kế sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đè chính như: Giới thiệu các phần mềm ứng dụng trong xây dựng phần mền sáp 2000, những khái niệm cơ bản, kết cấu hệ thanh,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   75 p cuc 24/11/2016 462 5

 • Bài giảng Tin học lý thuyết - Chương 5: Văn phạm phi ngữ cảnh (Context Free Grammar)

  Bài giảng Tin học lý thuyết - Chương 5: Văn phạm phi ngữ cảnh (Context Free Grammar)

  Chương 5 trình bày những nội dung chính sau: Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG), giản lược văn phạm phi ngữ cảnh, chuẩn hóa văn phạm phi ngữ cảnh, các tính chất của văn phạm phi ngữ cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   27 p cuc 27/10/2016 409 1

 • Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 - Ngô Quang Thạch

  Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu, một số lưu đồ cơ bản, lưu đồ thuật toán mẫu, cấu trúc của một chương trình pascal, các kiểu dữ liệu cơ bản,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   36 p cuc 31/08/2018 383 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Kiến trúc tập lệnh (ISA) trình bày phân loại kiến trúc tập lệnh, chế độ định địa chỉ, các thanh ghi của tập lệnh, khuôn dạng lệnh, các kiểu lệnh, bộ biên dịch. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

   60 p cuc 27/06/2017 342 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 2)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 2)

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng dữ liệu trong Excel, nhập dữ liệu trong Excel, tạo dãy dữ liệu tự động, chỉnh sửa dữ liệu, khái niệm về địa chỉ, tham chiều tương đối, tuyệt đối. Mời các bạn cũng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cuc 27/10/2016 336 4

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 7 cung cấp các kiến thức về vào ra dữ liệu. Bài này gồm có những nội dung cơ bản sau: Các luồng vào-ra dữ liệu, vào-ra dữ liệu trên thiết bị chuẩn, vào-ra dữ liệu trên file nhị phân, vào-ra dữ liệu trên file văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cuc 27/10/2016 333 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 11: Thuật toán đệ quy. Sau khi học xong bài 11, người học có thể nắm bắt được một số kiến thức cơ bản như: Thuật toán đệ quy và hàm đệ quy là gì? Thuật toán đệ quy hoạt động như thế nào? Một số thuật toán đệ quy đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cuc 27/10/2016 333 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Cao Đạt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Cao Đạt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Lớp Data Link của Nguyễn Cao Đạt cung cấp cho các bạn những kiến thức về các giao thức cơ bản của Data Link, điều khiển truy cập trong Data Link, mô hình kết nối LAN,... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   25 p cuc 31/10/2017 330 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số