• Giáo trình Nền móng: Phần 2

  Giáo trình Nền móng: Phần 2

  Giáo trình Nền móng: Phần 2 được nối tiếp phần 1 thông tin đến các bạn với những nội dung thiết kế móng cọc; khái niệm và phân loại móng cọc; nguyên tắc cơ bản thiết kế móng cọc; nguyên tắc cơ bản khảo sát địa chất; trình tự thiết kế móng cọc; thiết kế móng cọc đài thấp; xác định tổ hợp tải trọng cho nội lực nguy hiểm nhất xuống...

   124 p cuc 28/11/2020 37 1

 • Giáo trình Nền móng: Phần 1

  Giáo trình Nền móng: Phần 1

  Giáo trình Nền móng: Phần 1 cung cấp đến các bạn những kiến thức bao gồm nguyên tắc cơ bản thiết kế nền móng; nguyên tắc xác định tải trọng xuống móng; nguyên tắc thống kê số liệu địa chất; móng nông trên nền thiên nhiên; trình tự tính toán thiết kế móng băng.

   80 p cuc 28/11/2020 31 1

 • Lựa chọn phương pháp điều khiển sức cản thủy lực trong hệ thống thủy lực trên cơ cấu lắp dựng cần trục tháp

  Lựa chọn phương pháp điều khiển sức cản thủy lực trong hệ thống thủy lực trên cơ cấu lắp dựng cần trục tháp

  Bài viết giới thiệu và phân tích đặc điểm làm việc của các hệ thống thủy lực của cơ cấu lắp dựng cần trục tháp; thiết lập cơ sở lý thuyết xác định chế độ điều khiển và phối hợp các sức cản thủy lực theo nguồn áp suất, vận tốc hạ tải trọng.

   9 p cuc 28/11/2020 15 0

 • Xác định khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình vật liệu phi tuyến của TCVN 5574:2018

  Xác định khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình vật liệu phi tuyến của TCVN 5574:2018

  Bài viết đề xuất một phương pháp và bảng tính thực hành tính toán khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình phi tuyến mô phỏng quan hệ ứng suất - biến dạng của vật liệu bê tông và cốt thép dưới dạng hai đoạn thẳng và ba đoạn thẳng của TCVN 5574:2018.

   15 p cuc 28/11/2020 14 1

 • Lựa chọn cấu trúc mạng nơ ron nhân tạo (ANN) dự báo chỉ số nén của đất

  Lựa chọn cấu trúc mạng nơ ron nhân tạo (ANN) dự báo chỉ số nén của đất

  Bài viết sẽ thử dần, và lựa chọn những kết luận của các tác giả trước để xây dựng mô hình nơ-ron ANN với mục tiêu dự đoán chính xác hơn chỉ số nén Cc của đất đá. Tính chính xác của mô hình sẽ được đánh giá qua bốn chỉ số: R2 (hệ số xác định), RMSE (độ lệch bình phương trung bình gốc), MAPE (độ lệch phần trăm tuyệt đối trung...

   9 p cuc 28/11/2020 13 0

 • Thiết lập bản đồ số sức chịu tải của nền đất phục vụ quy hoạch xây dựng công trình khu vực Hội An - Quảng Nam

  Thiết lập bản đồ số sức chịu tải của nền đất phục vụ quy hoạch xây dựng công trình khu vực Hội An - Quảng Nam

  Bài viết này ứng dụng phương pháp AHP và GIS để thiết lập bản đồ sức chịu tải của nền đất khu vực Hội An - Quảng Nam. Kết quả lập được bản đồ số sự phù hợp về sức chịu tải đối với móng nông, móng cọc đường kính nhỏ và móng cọc đường kính lớn cho khu vực nghiên cứu này.

   5 p cuc 28/11/2020 13 0

 • Phân tích rủi ro trong thi công hố đào sâu

  Phân tích rủi ro trong thi công hố đào sâu

  Nội dung chính của bài viết này trình bày nhiều sự cố đáng tiếc đã xảy ra thi khi công hố đào sâu, gây thiệt hại không ít về người và tài sản. Thực tế này đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa, để giảm thiểu những sự cố khi thi công hố đào sâu. Bài báo này trình bày nguyên lý phân tích rủi ro khi thi công hố đào sâu...

   17 p cuc 28/11/2020 12 0

 • Ứng dụng kỹ thuật flat jack khảo sát trạng thái ứng suất của các cấu kiện chịu nén

  Ứng dụng kỹ thuật flat jack khảo sát trạng thái ứng suất của các cấu kiện chịu nén

  Dựa trên các phân tích bằng mô hình số trên các cấu kiện chịu nén, nghiên cứu này đề xuất một phương pháp diễn giải kết quả thí nghiệm kích phẳng để theo dõi sự phát triển ứng suất trong các cấu kiện chịu nén nói chung và áp dụng để giải thích sự thay đổi theo thời gian của trạng thái ứng suất phát sinh trong kết cấu vỏ hầm bê tông....

   10 p cuc 28/11/2020 11 0

 • Ebook Kết cấu thép cấu kiện cơ bản

  Ebook Kết cấu thép cấu kiện cơ bản

  Ebook Kết cấu thép cấu kiện cơ bản với các nội dung đại cương về kết cấu thép; vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép; liên kết; dầm thép; cột thép; dàn thép. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   328 p cuc 26/10/2020 44 2

 • Giáo trình Giám sát thi công nền móng

  Giáo trình Giám sát thi công nền móng

  Giáo trình Giám sát thi công nền móng gồm 5 chương với các nội dung nguyên tắc trong giám sát; nền móng tự nhiên; thi công móng cọc; thi công hố đào. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   182 p cuc 26/10/2020 54 2

 • Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ)

  Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ)

  Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ) với các nội dung đặc điểm cấu tạo về tiết diện và cốt thép của cấu kiện chịu uốn (bản và dầm), từ đó cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo của cấu kiện chịu uốn; các trạng thái ứng suất trên tiết diện thẳng góc của dầm (đại diện cho cấu kiện chịu uốn) từ đó hiểu...

   39 p cuc 28/09/2020 32 1

 • Bài giảng Cách nhận diện và phân loại đá cho người không chuyên - Một số vấn đề liên quan tới Cơ học đá công trình

  Bài giảng Cách nhận diện và phân loại đá cho người không chuyên - Một số vấn đề liên quan tới Cơ học đá công trình

  "Bài giảng Cách nhận diện và phân loại đá cho người không chuyên - Một số vấn đề liên quan tới Cơ học đá công trình" với các nội dung cách nhận diện và gọi tên đá theo nguồn gốc (dành cho người không chuyên); một số vấn đề về cơ học đá trong xây dựng.

   48 p cuc 28/09/2020 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số