• Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 2

  Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Thực tập trắc địa cơ sở" cung cấp cho học viên những kiến thức về: xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa; các nội quy, quy định thực tập trắc địa cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p cuc 23/09/2022 8 1

 • Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thực tập trắc địa cơ sở" cung cấp cho học viên những kiến thức về: kiểm nghiệm máy và các công tác đo đạc cơ bản trong trắc địa; công tác thiết kế và đo đạc lưới khống chế trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p cuc 23/09/2022 7 1

 • Đề xuất giải pháp phân tích ứng xử động của móng cọc đơn trụ điện gió xa bờ

  Đề xuất giải pháp phân tích ứng xử động của móng cọc đơn trụ điện gió xa bờ

  Bài viết Đề xuất giải pháp phân tích ứng xử động của móng cọc đơn trụ điện gió xa bờ đề xuất một giải pháp tính toán ứng xử động của móng cọc đơn trụ điện gió xa bờ, mô hình móng là phần tử cứng tuyệt đối có hai bậc tự do, phương trình vi phân vật rắn chuyển động song phẳng được sử dụng, mô phỏng bài toán theo thời gian...

   8 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Ebook Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai: Phần 1

  Ebook Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan về trượt lở đất, lũ bùn đá và cơ sở nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ thiệt hại do tai biến; các nhân tố ảnh hưởng tới địa hình và phát sinh trượt lở đất, lũ bùn đá; đặc điểm địa mạo tỉnh Lào Cai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p cuc 27/06/2022 49 0

 • Ebook Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 4 - Đánh giá tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá khu vực tỉnh Lào Cai trên cơ sở nghiên cứu địa mạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p cuc 27/06/2022 46 0

 • Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1 present the content: rotary drilling, drilling fluids, cements, drilling hydraulics, rotary drilling bits, well-monitoring system, special marine equipment, inhibitive water-base muds, standardization of drilling cements, cement placement techniques exercise,...

   257 p cuc 23/05/2022 61 0

 • Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2 present the content: formation pore pressure and fracture resistance, casing design, directional drilling and deviation control, directional drilling measurements, principles of the BHA, API casing performance properties, formation fracture resistance, methods for estimating fracture pressure,...

   254 p cuc 23/05/2022 64 0

 • Ebook Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng - ThS. Nguyễn Việt Tuấn

  Ebook Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng - ThS. Nguyễn Việt Tuấn

  Cuốn sách Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng gồm có 3 phần chính là: Tóm tắt lại lý thuyết môn học Tổ chức thi công xây dựng đã giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam và đưa vào một số nội dung cần thiết; Những câu hỏi chính yếu mà những kỹ sư xây dựng thiết kế thi công hay điều khiển thi công cần phải nắm...

   228 p cuc 22/01/2022 123 1

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 4 Ứng suất trong đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại ứng suất trong đất và các giả thiết cơ bản để tính toán; xác định ứng suất bản thân; xác định áp suất đáy móng; ứng suất tăng thêm trong nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p cuc 22/01/2022 85 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 3 Tính chất cơ học của đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: tính thấm nước của đất; tính ép co và biến dạng của đất; cường độ chống cắt của đất; tính đầm chặt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p cuc 22/01/2022 67 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 Sức chịu tải của nền đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết sức chịu tải của terzaghi; hệ số an toàn; phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải meyerhof; các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p cuc 22/01/2022 74 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 Áp lực đất lên tường chắn, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của rankine; xác định áp lực đất tĩnh; xác định áp lực đất theo lý luận của coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cuc 22/01/2022 106 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số