• Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 (Phần 1)

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 (Phần 1)

  Trình bày về góc nghỉ của đất cát, ứng xử của đất bão hòa khi cắt thoát nước, ảnh hưởng của hệ số rỗng và áp lực thẳng đứng đến sự thay đổi thể tích,... Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 (Phần 1)- Cường độ kháng cát của đất cát và đất sét sẽ giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về địa kỹ thuật.

   12 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 - Thấm trong công trình đất và nền giới thiệu cho người học một số kiến thức về dòng thấm, phương pháp phân đoạn, xử lý biến dạng thấm và thiết kế lọc, xử lý xói ngầm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 (Phần 2)

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 (Phần 2)

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 (Phần 2) - Cường độ chống cắt đất có kết cấu nội dung trình bày về ứng xử của sét bão hòa nước chịu cắt trong trường hợp cố kết, thoát nước, ứng xử của sét bão hòa nước chịu cắt trong trường hợp cố kết, không thoát nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 và 3

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 và 3

  Trình bày về Tính chất vật lý và cơ học của đất, bài giảng Địa kỹ thuật - Chương 2&3 sẽ giúp người học nắm được một số kiến thức về các thành phần vật chất tạo thành đất và các định nghĩa cơ bản, kết cấu đất thành phần hạt, phân loại đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 2 có nội dung trình bày về nguồn gốc và đặc điểm một số loại đất với các khái niệm về phong hóa, các hình thức phong hóa, phong hóa vật lý, phong hóa hóa học, tác dụng địa chất và trầm tích sông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 1

  Trình bày về khoáng vật và đất đá, bài giảng Địa kỹ thuật - Chương 1 sẽ giúp người học nắm được những khái niệm về khoáng vật và khoáng vật đá, khoáng vật đá, đá gagma, đá trầm tích, đá biến chất. Tham khảo bài giảng để nắm kiến thức cụ thể.

   31 p cuc 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Dự toán tính toán - ThS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

  Bài giảng Dự toán tính toán - ThS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

  Bài giảng Dự toán tính toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự toán xây dựng công trình: Lý luận chung về giá xây dựng; cách đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng; cách tính toán, lập dự toán xây dựng công trình; sử dụng phần mềm dự toán và vận dụng các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nước vào việc lập dự toán....

   51 p cuc 30/10/2018 267 8

 • Bài giảng Trắc địa công trình - GV. Thái Văn Hòa

  Bài giảng Trắc địa công trình - GV. Thái Văn Hòa

  Bài giảng Trắc địa công trình gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1 - Lưới khống chế và trắc địa công trình, chương 2 - Bố trí công trình, chương 3 - một số dạng bố trí cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p cuc 12/09/2017 286 4

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - GV. Nguyễn Phú Bình

  Bài giảng Sức bền vật liệu - GV. Nguyễn Phú Bình

  Sức bền vật liệu là môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài giảng Sức bền vật liệu để nắm vững hơn nội dung thông tin chi tiết tài liệu.

   95 p cuc 12/09/2017 345 2

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 1: Các tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 1: Các tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 1 trình bày những nội dung cụ thể sau: Sự hình thành của đất, các thành phần chủ yếu của đất, các chỉ tiêu tính chất của đất, các chỉ tiêu trạng thái của đất, đường cong cấp phối của đất, phân loại đất.

   37 p cuc 29/08/2017 406 1

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân của đất, ứng suất do tải trọng tập trung gây ra, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán không gian, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán phẳng, phân bố ứng suất dưới đáy móng. Mời tham khảo.

   27 p cuc 29/08/2017 282 1

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 2: Các tính chất cơ học của đất

  Ta biết rằng tất cả các công trình đều được đặt trên các lớp đất, đá. Toàn bộ lực tác dụng lên công trình đều đ ược truyền xuống nền thông qua móng công trình. Vậy một công trình muốn ổn định, an toàn thì trước hết nền móng công trình đó phải đủ khả năng chịu lực. Xuất phát từ yêu cầu trên trước khi xây dựng mỗi công trình chúng...

   37 p cuc 29/08/2017 308 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số