• Bài giảng Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng - PGS.Lê Kiều

  Bài giảng Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng - PGS.Lê Kiều

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành thiết kế, xây dựng - Giám sát thi công và Nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng. Trang bị tiện nghi trong công trình dân dụng ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong việc đầu tư và xây dựng công trình.

   78 p cuc 27/08/2021 15 1

 • Ebook Công trình trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam - Trường Đại học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Ebook Công trình trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam - Trường Đại học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Cuốn sách giới thiệu tới bạn 6 nội dung qua 6 chương: Đất yếu và vấn đề xây dựng nền đường đắp trên đất yếu; khảo sát địa kỹ thuật để xây dựng nền đường đắp trên đất yếu; tính toán ổn định và biến dạng nền đường công trình đắp tương tự trên đất yếu; các biện pháp xử lý khi xây dựng nền đường đắp trên đất yếu;...

   238 p cuc 27/08/2021 13 0

 • Ebook Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

  Ebook Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

  Để giúp cán bộ kỹ thuật xây dựng tính toán chính xúc các thông số lựa chọn phương án khả thi, hợp lý, cuốn Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng do TS. Nguyễn Đình Thám biên soạn làm tài liệu hướng dẫn những điểm cơ bản nhất mà người kỹ thuật phải cần tham khảo!

   88 p cuc 23/07/2021 34 1

 • Sử dụng công nghệ radar xuyên đất trong công tác khảo sát địa kỹ thuật: Lấy ví dụ cho một số dự án điển hình

  Sử dụng công nghệ radar xuyên đất trong công tác khảo sát địa kỹ thuật: Lấy ví dụ cho một số dự án điển hình

  Bài viết chủ yếu tập trung vào giới thiệu công nghệ radar xuyên đất và tính ứng dụng của nó trong công tác khảo sát địa kỹ thuật thông qua một số ví dụ thực tế, với mục đích làm tài liệu tham khảo cho những người làm công việc có liên quan.

   5 p cuc 23/07/2021 20 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 7 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 7 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 7 Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo TTGH thứ hai cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Tính toán về sự hình thành khe nứt; Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép thường theo sự mở rộng khe nứt; nguyên tắc chung; Độ cong của cấu kiện không có khe nứt trong vùng kéo; Độ cong của cấu...

   28 p cuc 23/07/2021 22 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 6 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 6 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 6 Cấu kiện chịu nén và chịu xoắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về cấu kiện chịu kéo; Tính toán cấu kiện kéo đúng tâm; Tính toán cấu kiện kéo lệch tâm bé; Tính toán cấu kiện kéo lệch tâm lớn; Đại cương về cấu kiện chịu xoắn.

   24 p cuc 23/07/2021 23 1

 • Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 5 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 5 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 5 Cấu kiện chịu nén cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về cấu kiện chịu nén; Tính toán cấu kiện chịu nén; Sự làm việc của cấu kiện chịu nén lệch tâm; Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm phẳng có tiết diện chữ nhật.

   32 p cuc 23/07/2021 14 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 4 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 4 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 4 Cấu kiện chịu uốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung nội dung; Sự làm việc của dầm chịu uốn; Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện đối xứng trên tiết diện thẳng góc; Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật theo cường độ trên tiết diện thẳng góc.

   32 p cuc 23/07/2021 23 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 3 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 3 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 3 Nguyên lý tính toán và cấu tạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung và các bước thiết kế kết cấu Bê tông cốt thép; Tải trọng và tác động; Các phương pháp tính toán Bê tông cốt thép; Nguyên lý cấu tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p cuc 23/07/2021 18 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 2 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 2 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 2 Tính chất cơ lý của vật liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính chất cơ lý của bê tông; Tính chất cơ lý của cốt thép; Tính chất cơ lý của bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p cuc 23/07/2021 28 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 1 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 1 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

  Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thế nào là bêtông cốt thép; Phân loại bê tông cốt thép; Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cuc 23/07/2021 24 2

 • Ebook Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000 (Tập 1): Phần 2

  SAP2000 phiên bản 14 với rất nhiều tính năng mạnh trong phân tích và thiết kế có thể áp dụng cho rất nhiều dạng công trình khác nhau, như kết cấu dân dụng, kết cấu công trình biển, kết cấu cần liên tục được bổ sung và mở rộng để phân tích và thiết kế nhiều dạng kết cấu đặc biệt như: Cầu dầm hộp dự ứng lực thi công phân đoạn, cầu...

   206 p cuc 30/06/2021 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số