• Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1)" được biên soạn nhằm giúp các nhà thiết kế, thi công Ngành Xây dựng có tài liệu cụ thể, kịp thời và thiết thực giải quyết những vướng mắc trong quá trình thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm chung về...

   236 p cuc 21/05/2023 9 0

 • Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu khung - vách cứng; Kết cấu vách cứng; Kết cấu khung đỡ vách cứng; Kết cấu ống; Thiết kế móng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p cuc 21/05/2023 10 0

 • Ebook Building materials in civil engineering: Part 1

  Ebook Building materials in civil engineering: Part 1

  Part 1 of ebook "Building materials in civil engineering" provide readers with content about: introduction; the basic properties of building materials; air hardening binding materials; cement; concrete; workability of fresh concrete; building mortar;... Please refer to the part 1 of ebook for details!

   215 p cuc 21/05/2023 2 0

 • Ebook Building materials in civil engineering: Part 2

  Ebook Building materials in civil engineering: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Building materials in civil engineering" provide readers with content about: construction steel; wood; waterproof materials; building plastic; heat-insulating materials and sound-absorbing materials; wall and roof materials;... Please refer to the part 2 of ebook for details!

   232 p cuc 21/05/2023 2 0

 • Ebook Design of Steel Structures - Part 1

  Ebook Design of Steel Structures - Part 1

  Part 1 of ebook "Design of steel structures" provide readers with content about: general observations; codes of practice and normalization; geometric characteristics and tolerances; structural analysis; design of members;... Please refer to the part 1 of ebook for details!

   288 p cuc 21/05/2023 3 0

 • Ebook Design of Steel Structures - Part 2

  Ebook Design of Steel Structures - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Design of steel structures" provide readers with content about: elastic design of steel structures; plastic design of steel structures; member stability and buckling resistance; member stability of non-prismatic members and components;... Please refer to the part 2 of ebook for details!

   168 p cuc 21/05/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu 1 (Hệ tĩnh định) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 1 (Hệ tĩnh định) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 1 (Hệ tĩnh định) kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng và nhiệm vụ môn học Cơ học kết cấu; phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng; cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải...

   111 p cuc 21/05/2023 5 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu 2 (Hệ siêu tĩnh) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 2 (Hệ siêu tĩnh) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 2 (Hệ siêu tĩnh) kết cấu gồm 2 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực; tính toán hệ phẳng siêu động bằng phương pháp chuyển vị; tính hệ siêu động chịu tải trọng di động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p cuc 21/05/2023 3 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 1

  Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Cơ học đất - Nền và móng" cung cấp cho học viên những nội dung về: bản chất vật lý của đất và phân loại đất; xác định ứng suất trong nền đất; biến dạng và độ lún của nền đất; cường độ và ổn định của nền đất; tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p cuc 21/05/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 2

  Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Cơ học đất - Nền và móng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng; tính toán nền móng theo trạng thái tới hạn; móng nông trên nền thiên nhiên; móng cọc; xây dựng công trình trên nền đất yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p cuc 21/05/2023 2 0

 • Bài giảng Nền móng: Phần 1 - Lê Xuân Mai

  Bài giảng Nền móng: Phần 1 - Lê Xuân Mai

  Phần 1 của bài giảng "Nền móng" cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng; ý nghĩa của công tác thiết kế nền móng; móng công trình trên nền thiên nhiên; tính toán cốt thép của móng; xác định chiều cao của móng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p cuc 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Nền móng: Phần 2 - Lê Xuân Mai

  Bài giảng Nền móng: Phần 2 - Lê Xuân Mai

  Phần 2 của bài giảng "Nền móng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: móng cọc; cấu tạo đài cọc; tổng quan về sức chịu tải dọc trục của dọc; thiết kế móng cọc đài thấp; xây dựng công trình trên nền đất yếu; các biện pháp xử lý về kết cấu công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p cuc 21/05/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số