• Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  "Giáo trình Vật liệu xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng; Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Các chất kết dính vô cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Vật liệu xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bêtông dùng chất kết dính vô cơ; Vữa xây dựng; Gỗ và vật liệu gỗ; Chất kết dính hữu cơ; Bêtông atfan; Thép xây dựng; Vật liệu thủy tinh xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   166 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Ebook Estimating building costs: Part 1

  Ebook Estimating building costs: Part 1

  Ebook Estimating building costs: Part 1 includes the following content: Chapter 1 introduction, chapter 2 types of estimates, chapter 3 estimating the cost of materials, chapter 4 estimating the cost of labor, chapter 5 estimating the cost of construction equipment, chapter 6 the bidding process, chapter 7 site work, chapter 8 concrete, chapter 9 masonry, chapter 10 metals.

   371 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Ebook Estimating building costs: Part 2

  Ebook Estimating building costs: Part 2

  Ebook Estimating building costs: Part 1 includes the following content: Chapter 11 wood; chapter 12 thermal and moisture protection; chapter 13 doors and windows; chapter 14 finishes; chapter 15 mechanical work; chapter 16 electrical work; chapter 17 jobsite overhead; chapter 18 surety bonds, insurance, and taxes; chapter 19 general overhead, contingencies, and profit.

   380 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Ebook Reinforced masonry engineering handbook clay and concrete masonry: Part 1

  Ebook Reinforced masonry engineering handbook clay and concrete masonry: Part 1

  Ebook Reinforced masonry engineering handbook clay and concrete masonry: Part 2 presents the following content: Chapter 1 - materials, chapter 2 - masonry assemblage strengths and properties, chapter 3 - loads, chapter 4 - distribution and analysis for lateral forces, chapter 5 - design of structural members by allowable stress design, chapter 6 - design of structural members by strength design.

   303 p cuc 23/09/2022 7 0

 • Ebook Reinforced masonry engineering handbook clay and concrete masonry: Part 2

  Ebook Reinforced masonry engineering handbook clay and concrete masonry: Part 2

  Ebook Reinforced masonry engineering handbook clay and concrete masonry: Part 2 presents the following content: Chapter 7 - details of reinforcing steel and construction, chapter 8 - building details, chapter 9 - special topics, chapter 10 - formulas for reinforced masonry design, chapter 11 - design of one-story industrial building, chapter 12 - design of seven-story masonry load bearing wall apartment building, chapter 13 - retaining walls,...

   344 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 2

  Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Thực tập trắc địa cơ sở" cung cấp cho học viên những kiến thức về: xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa; các nội quy, quy định thực tập trắc địa cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p cuc 23/09/2022 8 1

 • Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thực tập trắc địa cơ sở" cung cấp cho học viên những kiến thức về: kiểm nghiệm máy và các công tác đo đạc cơ bản trong trắc địa; công tác thiết kế và đo đạc lưới khống chế trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p cuc 23/09/2022 7 1

 • Tính toán và kiểm soát độ võng ngắn hạn sàn bê tông cốt thép toàn khối

  Tính toán và kiểm soát độ võng ngắn hạn sàn bê tông cốt thép toàn khối

  Bài viết Tính toán và kiểm soát độ võng ngắn hạn sàn bê tông cốt thép toàn khối trình bày phương pháp khảo sát độ võng ngắn hạn bản bê tông cốt thép theo tỷ số độ cứng tương đối giữa bản và dầm biên trên cơ sở phân tích bằng phần mềm SAFE 2000 mô hình bản bê tông cốt thép có kích thước và điều kiện biên khác nhau.

   6 p cuc 23/09/2022 8 0

 • Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị (value stream mapping -vsm) trong giai đoạn thi công nhà thép công nghiệp bằng phương thức thực hiện dự án thiết kế - thi công (design - build) và đề xuất giảm thiểu phí phạm (wastes)

  Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị (value stream mapping -vsm) trong giai đoạn thi công nhà thép công nghiệp bằng phương thức thực hiện dự án thiết kế - thi công (design - build) và đề xuất giảm thiểu phí phạm (wastes)

  Bài viết trình bày việc ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị trong giai đoạn thi công nhà thép công nghiệp bằng phương thức thực hiện dự án thiết kế - thi công và đề xuất giảm thiểu phí phạm. Với việc áp dụng triết lý xây dựng tinh gon bằng công cụ VSM (Value Stream Mapping), dựa theo dòng giá trị để tìm ra các hoạt động tạo ra giá trị và các hoạt...

   9 p cuc 23/09/2022 6 0

 • Ứng dụng mạng neuron nhân tạo để tính toán sự thay đổi áp suất của dòng chảy đa pha trong môi trường liên tục

  Ứng dụng mạng neuron nhân tạo để tính toán sự thay đổi áp suất của dòng chảy đa pha trong môi trường liên tục

  Bài viết Ứng dụng mạng neuron nhân tạo để tính toán sự thay đổi áp suất của dòng chảy đa pha trong môi trường liên tục liên quan đến nghiên cứu gần đây của chúng tôi về việc sử dụng Mạng neuron nhân tạo (ANN) để dự đoán sự sụt giảm áp suất trong các giếng đa pha. Mô hình ANN được phát triển dựa trên nhiều dữ liệu sản xuất bề mặt...

   6 p cuc 23/09/2022 5 0

 • Ứng xử động lực học của dầm thép chữ I thẳng có bản bụng lượn sóng hình thang gối tựa đơn chịu khối lượng di động

  Ứng xử động lực học của dầm thép chữ I thẳng có bản bụng lượn sóng hình thang gối tựa đơn chịu khối lượng di động

  Ứng xử động lực học của dầm thép chữ I thẳng có bản bụng lượng sóng hình thang chịu khối lượng di động được phân tích trong bài viết này. Vật mang khối lượng chuyển động trên dầm được mô hình như một phần tử vật chuyển động.

   6 p cuc 23/09/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số