• Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công trình nhà ở liền kề kết hợp thương mại - Shop House

    Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công trình nhà ở liền kề kết hợp thương mại - Shop House

    Báo cáo tốt nghiệp gồm 5 chương: tổng quan về dự án; giải pháp kết cấu kiến trúc và biện pháp thi công; một số hình ảnh trong quá trình thực tập công trình nhà ở liền kề kết hợp thương mại - Shop House; một số công tác khai thác; cảm nhận, đánh giá của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

     49 p cuc 27/08/2017 169 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số